[43]
v ľudovom súbore. Videl, ako som si prevzala svoj lekársky diplom, ako som
povedala „áno“ mužovi, ktorého ľúbim. zažil promócie a svadbumojej sestry.
Dožil sa prvej vnučky, prvého vnuka a dnes je z neho už trojnásobný dedko,
ktorý, aj keď tomu pred desiatimi rokmi neveril, oslávil pred dvomi rokmi v kruhu
svojich blízkych a priateľov svoju 50-tku.
spomienky na všetky útrapy vybledli ako jazva na jeho hrudi. Už ju skoro
nevidieť. Ostali len lieky na nočnom stolíku, krém s vysokýmochrannýmUV
faktorom v kúpeľni, návštevy u obvodného kardiológa a pravidelné „výlety“ do
bratislavy. amenšia nervozita, keď čakáme na telefonát, ako dopadla ďalšia
kontrolná biopsia, ale aj nepríjemný pocit na žalúdku, keď ho občas počujeme
zakašľať a nevdojak sa námpripomenie obdobie pred transplantáciou. zostáva
aj zvláštne dojemný a hrejivý pocit na srdci, keďmoja dcérka povie dedko,
dedulo. stačilo tak málo amožno by význam toho slova nikdy nepoznala.
ako to ovplyvnilomňa? kapitoly o srdcovom zlyhaní a transplantácii srdca som
mala naštudované určite lepšie ako väčšinamojich spolužiakov z lekárskej
fakulty, ale cestou kardiochirurgie som sa nevybrala. Napriek tomumôj obdiv
a úcta bude vždy patriť lekáromako je profesor Christian barnard, ktorý vykonal
prvú transplantáciu ľudského srdca a nemenej všetkým, ktorí to zopakovali
po ňoma zachránili tak mnoho životov. za tie roky ockovej choroby som sa
naučila, že lekár, ktorý dokáže správne zhodnotiť svoje schopnosti a technické
možnosti a dokáže bez pocitu vlastného zlyhania poslať pacienta v správnej
chvíli inému kolegovi, dokáže týmto nezriedka zachrániť život.
Na tomtomieste patrí vrelá vďaka jeho obvodnému kardiológovi. Naučila som
sa, že nielen technické vybavenie a tímodborníkov, ale najmä ľudský prístup
vytvára špičkové nemocničné zariadenie. Nezabudnemna usmiate ochotné
sestričky a vrelý prístup lekárov v NúsCh v bratislave, jednoducho ľudskosť,
niečo, čo je v zdravotníctve tak potrebné, no v súčasnej dobe také zriedkavé.
Vrelá vďaka Vám, za všetko. Vďaka Ti, osoba bez mena, spomínamna Teba, keď
zapálimplamienok sviečky v deň Pamiatky zosnulých. Vďaka za Tvoje srdce,
ktoré teraz bije v hrudi môjho ocka. a v neposlednom rade vďaka Ti, bože, za
všetky vyslyšané modlitby. Vďaka. (j. k.)
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...58