[47]
iným život. ale ja som videla blikať namonitore tlkot jeho srdca! bol predsa
taký mladý, mal len 21 rokov, bol úplne zdravý, mal celý život pred sebou,
jednoducho to nemôže byť pravda! Mladá lekárka len ticho potvrdila slová
môjhomanžela. Prístroje udržiavali životne dôležité orgány. syn bol síce mladý
a zdravý, jehomozog bol však mŕtvy. Už nebolo cesty späť. bolo strašné prijať
takúto správu. s tým sa človek nevyrovná nikdy, veľmi to bolí.
a čo odber orgánov? bolo treba konať. Najťažšie rozhodnutie v živote. „a čo
ak sa stane zázrak?“ lekárka nám všetko znovu vysvetľovala. Nenaliehala. jej
posledná otázka znela: „a čo by asi urobil Váš syn?“ Nepovedali sme to nahlas,
ale mysleli sme si to isté. Určite by to tak chcel aj on.
jeho život sa nepodarilo zachrániť. V našich srdciach zostane žiť navždy. a čo
ten pocit, že kus neho žije v tele tých, ktorýmpomohol? Pri smutnej spomienke
predsa len trochu zohreje.
Ďakujeme darcovi a jeho rodine za ich šľachetný čin, za to, že
nezmarili šancu na život inému, ťažko chorému človeku. Ďakujeme
matke darcu za to, že sa s nami podelila o tento smutný príbeh.
Kým jedna rodina trpí bolesťou, ktorú vylieči (ak vôbec niekedy)
čas, v iných rodinách ožíva nádej, že ich najbližší bude žiť a bude
mať lepší život. Je to boľavé a neisté, a pre obidve strany ťažké. Kým
v jednej rodine si budú klásť otázku, či ich rozhodnutie bolo správne,
v iných budú navždy ďakovať.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...58