Táto knižka je aj poďakovaním „obdarovaných“ nemenovaných
pacientov všetkým, ktorí sú podielnikmi ich súčasného žitia.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...58