[52]
ObčIaNskE zDrUžENIE Dar žIVOTa
Veľkým pomocníkom pacientov v chorobe, ale aj po nej, sú rôzne
združenia a nadácie. Nájdu v nich pomoc nielen oni sami, ale
aj rodinní príslušníci a ostatní, ktorých sa ochorenie nejakým
spôsobom dotýka. Takouto organizáciou je aj Občianske združenie
DAR ŽIVOTA, ktoré združuje pacientov po transplantácii srdca, ich
rodinných príslušníkov a priateľov.
Organizáciu sme založili v novembri 2009, štyria členovia, pacienti
po transplantácii srdca. Rozhodnutie vzniklo až po transplantácii,
keď sme už mali silu niečo organizovať a viedla nás k tomu túžba
pomôcť, podeliť sa, lebo máme vlastnú skúsenosť. V čase, keď
sme ochoreli, sme nevedeli o chorobe takmer nič. Tápali sme
v množstve získaných informácií, častokrát sme ich nevedeli
vyhodnotiť a vybrať si z nich. Potrebovali sme relevantné informácie
aj zo strany pacientov, avšak podobná organizácia neexistovala.
Po transplantácii sa náš život kvalitatívne výrazne zmenil. Zhodli
sme sa na tom, že vytvorenie pacientskej organizácie môže vyplniť
medzičlánok medzi lekármi a pacientmi.
Cieľom združenia je vzájomná všestranná pomoc, podpora zdravia,
podpora transplantačného a darcovského programu. Vzájomná
spolupráca a pomoc spočíva vo výmene informácií, skúseností,
poradenstve. Poradenstvo zahŕňa celú paletu problematiky
života po transplantácii – pomoc vo veciach sociálnych, ohľadom
kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP),
vybavenie preukazu ŤZP, jeho využívanie, uplatňovanie výhod,
ohľadom kúpeľnej liečby, vo vzťahu k zdravotným poisťovniam,
Sociálnej poisťovni a iné.
Pacienti aj rodinní príslušníci sa vzájomne stretávame, realizujeme
športové, spoločenské a edukačné aktivity. Stretávanie sa
v spoločenstve ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii,
pomáha v odstránení pocitu odcudzenia a izolácie. Pre pacienta
je z psychologického hľadiska dôležité uvedomenie, že nie je
sám so svojím problémom, vie sa o ňom rozprávať s ľuďmi, ktorí
majú rovnaké problémy. Na stretnutiach sa zúčastňujú aj lekári,
psychológ, rehabilitačné sestry, odborní lektori, ktorí prednášajú
o témach súvisiacich s udržaním zlepšenej kvality života.
Dochádza k bezprostrednému kontaktu pacienta s odborníkom,
ku komunikácii v neformálnom prostredí, mimo nemocnice, čo
prispieva k pohode a získaniu potrebných informácií. Edukáciou
dochádza tiež k osvojovaniu dôležitých aspektov zdravého
životného štýlu a získaniu zdraviu prospešných návykov. Realizácia
edukačných seminárov je prospešná pre každého pacienta, pretože
vzdelaný pacient je dobrým partnerom lekára.
Výstup na Chleb
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58