[53]
„Nádej je iskra, ktorá je schopná zapáliť svet trvania
a tým aj trvanie sveta“.(Strauss P.)
Praktické rehabilitačné cvičenie, turistika a šport sa medzi pacientmi
tešia veľkej obľube. V roku 2012 sa traja pacienti zúčastnili na
Európskych hrách pacientov po transplantácii srdca a pľúc
v holandskom Apeldoorne. Vybojovali zlatú, dve strieborné a dve
bronzové medaily. Usporiadali sme turistický výstup na Pustý hrad
nad Zvolenom, na Železnú studničku, na Chleb, do Jánošíkových
dier v Terchovej. Súčasťou edukačných stretnutí sú najrozličnejšie
spoločenské aktivity, návštevy historických a kultúrnych pamiatok
jednotlivých regiónov. Jednotlivé aktivity sú prispôsobené
možnostiam pacientov a keďže máme celoslovenskú pôsobnosť,
realizujú sa v jednotlivých regiónoch Slovenska. Navštívili sme
Košice, Bratislavu, Terchovú, aj Viedeň. Každoročne pripravujeme
celý rad zaujímavých aktivít a už pri ich ukončení sa tešíme na ďalšie.
V rámci podpory transplantačného programu združenie zrealizovalo
fotografické výstavy na tému ŽIVOT IDE ĎALEJ, zrealizovalo viaceré
edukačné a podporné aktivity.
Občianske združenie DAR ŽIVOTA vystupuje v mene pacientov
v oblasti tvorby zdravotnej politiky štátu, v oblasti dostupnosti
liečby. Nadviazalo spoluprácu s organizáciami pacientov po iných
orgánových transplantáciách, s rakúskou organizáciou pacientov
po transplantácii srdca a pľúc. Od roku 2011 je členom európskej
pacientskej organizácie European Heart and Lung Transplant
Federation. V súčasnosti má 58 členov z radov pacientov, ale aj
rodinných príslušníkov.
Chcete sa o pacientskej organizácii dozvedieť viac? Nájdete nás na
.
Seminár o pohybových aktivitách pacientov po HTx v Terchovej
Člen OZ na Európskych hrách ľudí s transplantovaným srdcom a pľúcami
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58