[55]
Transplantácia srdca nám zachránila život. A čo do našich nových
životov vniesla? Každou životnou situáciou sa človek môže formovať.
Tým, ako ju utvára, ale aj tým, ako ju znáša. Nie vždy máme možnosť
utvárať svoj život podľa vlastných predstáv. Zmysel človeka nie je
naplnený len tvorbou hodnôt, vnímaním a prežívaním krásy a lásky.
Možno ho naplniť aj prijatím vlastného osudu. Možno je to vo chvíli
ťažkej choroby nepochopiteľné, ale s čím nás život ohrozujúce
ochorenie konfrontuje, pochopíme až neskôr. Je to nové poznanie,
že smrť sa aj nás bezprostredne dotýka. Odrazu máme väčšiu úctu
k životu, ako jednej z najvyšších hodnôt, ktoré máme sami v rukách,
a s ktorým často veľmi nedbalo narábame. S väčšou pokorou si
uvedomujeme, že každému šťastiu treba ísť oproti. Darmo by sme
prosili Boha, aby viedol naše kroky, ak nie sme ochotní ani nohou
pohnúť.
Napriek tomu, čím sme prešli, zostali sme úplne obyčajnými ľuďmi,
so všetkými vlastnosťami, chybami aj nedostatkami, so svojimi
záujmami a záľubami. Sme šťastní, žijeme a tešíme sa z každého dňa.
Žijeme úplne obyčajný život, so všetkým, čo nám prináša. Mnohí
pacienti vstúpili do stavu manželského, mnohí muži sa stali otcami,
mnohí študujú, venujú sa činnostiam, ktoré ich napĺňajú. Tešíme sa
z maličkostí a vnímame svet okolo seba citlivejšie. Určite sme sa po
prechode dramatických situácií nestali výnimoční. Za výnimočných
môžeme označiť tých, ktorí nám pomohli našu cestu s chorobou
zvládnuť. Náš život ide ďalej. Neexistuje návod, ako ho máme žiť.
Každý má právo zachovať si slobodu vlastných rozhodnutí a smeru
svojej cesty. Dostali sme druhú šancu na život a je na každom z nás,
ako ju využije.
Bolestný dotyk so skutočnosťou, že sme znova život dostali do
daru bez akýchkoľvek „záruk“, nás však môže priviesť k tomu,
aby sme si ho vysoko vážili, so všetkým, čo nám prináša.
Môžeme prehodnocovať usporiadanie priorít života a môžeme
sa zdokonaľovať v tom, aby sme nepremárnili dni, ktoré sú nám
darované. Každý deň je pre nás darom. Prajem nám, aby tých
šťastných dní plných života bolo čo najviac.
Tým, ktorí sa ocitnú v radoch chorých a čakateľov, prajem veľa síl,
aby zvládli cestu za uzdravením až do zdarného konca.
Prílet chirurga so srdcom pripraveným na transplantáciu
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58