[56]
Dôležité odkazy
Informácie o Občianskom združení DAR ŽIVOTA nájdete na:
Informácie o Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Bratislave nájdete na :
Informácie o Oddelení zlyhávania a transplantácii srdca, NÚSCH, a. s. nájdete na:
Informácie o Slovenskom centre orgánových transplantácií nájdete na
:
Táto knižka je nepredajná a my Vám ju darujeme.
Ak máte pocit, že ideme správnym smerom a robíme dobrú vec, môžete nám pomôcť.
Ak sa rozhodnete finančne nás podporiť, môžete nám poslať Váš finančný príspevok
na účet číslo: 0364383284/0900
Za každú pomoc ďakujeme.
Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Centrum I 54/129
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 42145848
Viac informácií Vám poskytneme na
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58