Poďakovanie
Ďakujeme doc. MUDr. Eve Goncalvesovej, CSc., MUDr. Ivanovi Vargovi, PhD., PhDr. Pavle Nôtovej, PhD., MUDr. Martinovi Chrastinovi a lekárom
Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave za ich odborné príspevky a aktívnu
účasť pri tvorbe tejto publikácie. Ďakujeme našim nemenovaným poradcom za cenné rady.
Príbehy pacientov sú produktom literárnej súťaže na tému „Príbeh môjho srdca“, ktorú Občianske združenie DAR ŽIVOTA vyhlásilo pre
pacientov po transplantácii srdca v roku 2010. Ďakujeme spolupacientom, ktorí sa podelili o svoje životné príbehy. Vybrané príbehy sú so
súhlasom publikované v tejto knižke.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...58