Obsah
Skôr, ako sa začítate
do pravdivých viet o darovaní života 7
Transplantácia srdca ako súčasť zdravotníckej starostlivosti
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príbeh môjho mladého srdca . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Srdcové zlyhávanie
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dostala som vzácny dar 13
Prognóza a režimové opatrenia pri srdcovom zlyhávaní
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Príbeh mladej ženy 17
Piaty v poradí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
História a súčasnosť transplantológie srdca na Slovensku 18
Transplantácia srdca nie je zákrok podľa šablóny
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Transplantácia srdca bola jediná možnosť . . . . . . . . . . . 21
Čerpadlo na čakanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Význam implantácie čerpadla
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Návrat k životu 24
Náhlivý život a čerpadlá? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obsluha čerpadla
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kvalita života
(MUDr. Ivan Varga, PhD.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mám dvakrát narodeniny 29
Starý život s novým srdcom 33
Druhá šanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pohľad psychológa
(PhDr. Pavla Nôtová, PhD., klinický psychológ)
. . . . . . . . . . . 35
Obyčajný príbeh neobyčajného človeka . . . . . . . . . . . . 37
Príbeh srdca môjho ocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Darcovstvo orgánov – odborný pohľad
(MUDr. Martin Chrastina, koordinátor Transplantačného centra)
. . . 42
Smrť mozgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Legislatívno-etické aspekty darcovstva . . . . . . . . . . . . 42
Náš syn pomohol iným aj po svojej smrti 44
Vzácnosť každého dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca 47
Transplantácie ako kontinuálny proces
(
MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Môj príbeh tak trochu inak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Občianske združenie DAR ŽIVOTA 50
Ako ďalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dôležité odkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...58