Proglas 3

P R O G L A S 31 50 50 Îivota zvieracieho, Ïitia smilného, aby ste s mysºou, s nerozumn˘m rozumom, keì poãujete Slovo v cudzom jazyku, neãuli v Àom znieÈ iba zvon, zvon meden˘. Bo svät˘ Pavol uãiteº nám hovorí, 50 ot7 Ïit6ja skot6ska i pochoti, da ne imoN‰te um7 nerazum6n7 tuÏdem6 jeNzykom6 sly‰eN‰te Slovo jako mied6na zvona glas7 sly‰ite. Se bo sveNtyi Pav6l7 uãeN reãe From a beastly life and a sinful existence so that when your reason, your unreasonable reason hears the Word in a foreign tongue you will not hear the sound of the bell only, the bell made of copper. For St Paul our teacher said,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==