Proglas 3

P R O G L A S 39 90 90 Otvorte dvere ducha svojho pozorne, zbroj tvrdú teraz prijímajte, národy, kovanú krásne v knihách Hospodinov˘ch, ktoré tak tvrdo mliaÏdia hlavu diablovu. Lebo kto totiÏ prijme tieto písmená, 90 ot7vr6ziete prileÏ6no umu dv6ri, oroNÏ6je priim7‰e tvr6do nynie, jeÏe kujoNt7 k7nigy Gospod6njeN, glavoN t6roN‰te nepr6jazni vel6mi. Buk7vi sijeN, iÏe bo priimet7, Open the gates of your minds, carefully accept these weapons beautifully constructed in the books of the Lord that harshly bruise the head of the devil. For to the one who will accept these letters

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==