Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home PROGLAS
PROGLAS

Proglas, Herba 1996Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná pamiatka.

Prvýkrát vyšla knižne vo vydavateľstve Herba, spol. s r.o. v roku 1996

Knihu si môžete prečítať zadarmo na našej stránke


Zo staroslovienčiny preložil univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny a prebásnil PhDr. Viliam Turčány
Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec
Doslov a Poznámky napísal PhDr. Viliam Turčány
Do angličtiny preložila Mgr. Michaela Chorváthová
Recenzovali doc. PhDr. Milan Rúfus a prof. PhDr. ThDr. Štefan Vragaš
Ilustroval Akad. mal. Mikuláš Klimčák
Graficky upravil Akad. mal. Stanislav Stankoci


Translated from the Old Slavonic into modern Slovak by Prof. Eugen Pauliny, PhD and Viliam Turčány, PhD
Foreword by Ján Chryzostom Cardinal Korec
Afterword and Comments by Viliam Turčány, PhD
Translated into English by Michaela Chorváthová, MA
Reviewers Assoc. Prof. Milan Rúfus, PhD and Prof. Štefan Vragaš, PhD, DD
Illustrated by Mikuláš Klimčák, MA
Graphic Design Stanislav Stankoci, MA


 • PROGLAS - 2. slovenské vydanie, Herba 1998   ( 1 Článok )

  Proglas - Konštantín FilozofKniha Proglas od Konštantína Filozofa. Prvé vydanie vyšlo v našom vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba už v roku 1996.

  Druhé vydanie knihy Proglas od Konštantína Filozofa je z roku 1998. Oproti prvému vydaniu obsahuje aj staroslovienčinu.

  Rok vydania: 1998

  ISBN 80-967994-0-1

  Nedostupné - knihu si však môžete prečítať na našej stránke


 • PROGLAS - 1. slovenské vydanie, Herba 1996   ( 7 Článkov )

  Proglas - Konštantín FilozofKniha Proglas od Konštantína Filozofa. Prvé slovenské vydanie vyšlo v našom vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba už v roku 1996.

   

  Rok vydania: 1996

  ISBN 80-967020-2-5

  Nedostupné tlačou. Dostupné v elektronickej verzii.