Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Knihy - iné Sociálna gerontológia Sociálna gerontológia - obsah knihy
Sociálna gerontológia - obsah knihy PDF Tlačiť E-mail
Knihy iné - Sociálna gerontológia
Utorok, 20 November 2012 12:52

Sociálna gerontológia z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba od L. Hegyi a kol.Zoznam tabuliek a grafov   
Zoznam používaných skratiek       

A. Sociálna gerontológia ako vedný odbor   

1 Sociálna medicína a sociálna gerontológia   
2 Postavenie sociálnej gerontológie ako interdisciplinárneho vedného odboru                   
2.1 Sociálna gerontológia

 


Internetový obchod ShopHerba


2.2 Sociálna gerontológia a verejné zdravotníctvo           
2.3 Sociálna geriatria a sociálna práca

B. Starnutie populácie   

C. Zdravotný stav staršej populácie   

3 Determinanty zdravia  
4 Starnutie organizmu    
5 Zvláštnosti ochorení v starobe   
5.1 Geriatrický maladaptačný syndróm    
6 Zdravie seniorov v Európe a na Slovensku   
7 Koncepcia geriatrie    
8 Súčasný stav zdravotnej starostlivosti o seniorov v SR    
9 Dopady reformy zdravotníctva na seniorov    
10 Prevencia v geriatrii   
11 Sociálne služby    
11.1 Opatrovateľská služba   
11.2 Niektoré problémy zdravotnej starostlivosti v Zariadeniach sociálnej starostlivosti   
11.3 Senior v dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti    
11.4 Riziká dlhodobého inštitucionálneho pobytu    
12 Sociálna práca    
13 Starý človek na konci života    
13.1 Paliatívna a hospicová starostlivosť   
13.2 Eutanázia a dystanázia    
13.3 Suicidalita vo vyššom veku ako prejav adaptačného zlyhania

D. Sociálne problémy seniorov    

14 Senior na trhu práce  
15 Bývanie starých ľudí   
16 Senior v rodine  
17 Senior v doprave    
18 Senior v politike    
19 Senior v komunite    
19.1 Vulnerabilné skupiny: Rómovia   
19.2 Vulnerabilné skupiny: bezdomovci    
20 Rovnosť v zdraví   
21 Práva starších pacientov    
22 Ageismus   
23 Geriatrické sociálne syndrómy   
23.1 Násilie na starších ľuďoch    
24 Dlhodobá starostlivosť    
25 Rizikové skupiny seniorov   
26 Fajčenie a alkohol u seniorov   
27 Národný program aktívneho starnutia v EÚ   
28 Dobrovoľnícka činnosť

E. Zdravé starnutie   

29 Zdravé starnutie ako jeden z cieľov Programu SZO „Zdravie 21“    
30 Výchova k zdraviu vo vyššom veku    
31 Príprava na starnutie    
32 Možnosti edukácie vo vyššom veku   
33 Univerzity tretieho veku    
34 Kreativita vo vyššom veku  
35 Výživa v starobe    
36 Telesná aktivita    
37 Komunikácia so seniorom   
38 Kvalita života v séniu

F. Perspektívy starostlivosti o seniorov v 21. storočí


 

Prečítajte si výber z knihy Sociálna gerontológia

Get Adobe Flash player

Posledná úprava Utorok, 14 Február 2017 09:17