Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Reprezentačná edícia Zlomeniny pätovej kosti Incidencia a mechanizmus úrazu
Incidencia a mechanizmus úrazu PDF Tlačiť E-mail
Reprezentačná edícia - Zlomeniny pätovej kosti
Napísal Administrator   
Utorok, 20 December 2016 12:50

4.1  Incidencia

Zlomeniny kalkanea sú síce najčastejšími poraneniami tarzálnych kostí, ale predstavujú len 2 – 3 % všetkých zlomenín. Intraartikulárne fraktúry sú zastúpené až v 60 – 75 %. (1, 2, 58, 81, 82) Častejší výskyt je u mužov ako u žien, a to v pomere asi 5:1. Súvisí to pravdepodobne s druhom pracovnej činnosti. Zwipp a kol. pri analýze súboru 553 vnútrokĺbových zlomenín kalkanea u 78 % mužov a 22 % žien s priemerným vekom 41,7 roka zistili, že z pridružených úrazov dominovali zlomeniny driekovej chrbtice (10 %) a  26 % pacientov malo zlomeniny kostí dolných končatín. V 10,2 % išlo o otvorené zlomeniny, 11,5 % bolo obojstranných a  22 % zlomenín sa nachádzalo pri polytraumatizovaných pacientoch.(80)

4.2  Mechanizmus úrazu

Najčastejšou príčinou intraartikulárnych zlomenín kalkanea je axiálne násilie, pri ktorom pacient celou hmotnosťou tela pri vyrovnanom kolennom kĺbe dopadá priamo na pätu a ona naráža do podložky. Takto vznikajú zlomeniny kalkanea pri pádoch z výšky. Väčšina zlomenín kalkanea pri páde z výšky vzniká u mužov. Súvisí to s pracovným zameraním. Väčšinou ide o stavebných robotníkov pracujúcich vo výškach, strešných pokrývačov, tesárov alebo domáce úrazy pri páde z rebríka alebo iného vyvýšeného miesta.
Druhou skupinou sú dopravné úrazy. Pri nich dochádza k priamemu nárazu päty do podlahy auta. Väčšinou ide o predný náraz vodiča vo vozidle, keď pri decelerácii je predná časť nohy na pedáli a zadná naráža do podlahy auta. Ďalšími skupinami pacientov sú motocyklisti, u ktorých pri decelerácii päta naráža do pedála, ďalej nasledujú domáce a športové úrazy.

Analýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave 2007 – 2014

Pády z výšky

Výška je veľmi dôležitý anamnestický údaj, lebo hovorí o energii násilia. Z nášho súboru n = 122 pacientov utrpelo zlomeninu päty pri páde z výšky 113 pacientov (92,6 %). Najmenšia výška, ktorú pacienti uvádzali, bola 0,5 m a najväčšia až 50 m. Hlavne u starších pacientov s prítomnou osteoporózou došlo ku zlomenine päty aj pri extrémne malej výške. Najmenšiu výšku nám uviedla 64-ročná dáma, ktorá si spôsobila zlomeninu päty pri banálnom zoskočení zo stoličky, čo je cca 0,5 m. Naopak, človek padajúci z najväčšej výšky bol 51-ročný muž, ktorý utrpel pád pri paraglidingu z výšky cca 50 m. S veľkou výškou sme sa stretli aj u suicídií pri skoku z výškovej budovy. Analýzu pacientov, ktorí si spôsobili zlomeninu päty pri páde z výšky, zobrazuje tab. 1.
Okrem výšky je ďalším anamnesticky dôležitým údajom charakter podložky a obuv. V zásade platí, že pri priamych dopadoch na tvrdú podložku (chodník, cestu, betónovú plochu...) dochádza ku trieštivým zlomeninám päty. Presnú analýzu pacientov s týmto údajom sme však nevykonávali.

Posledná úprava Utorok, 20 December 2016 12:53