diagnostika

diagnostika

 • Basic of Lab Diag

  Preface       

  Introduction to Laboratory Diagnostics

  Laboratory Diagnostics   

  Laboratory Parameters   

 • Borrelia burgdorferiKniha Borrelia burgdorferi a lymská borelióza - Patogenita, patogenéza, diagnostika a možnosti terapie autorského kolektívu pod vedením Kataríny Schwarzovej

  80 strán, farebná

   

  shopherba Cena 15 €

   

  ISBN 978-80-8229-036-6


 • Borrelia burgdorferi a lymská borelióza

  Stručný obsah knihy

  • Patogenita a imunita
  • Lymská borelióza
  • Klinický obraz
  • Diagnostika
  • Terapia
  • Prevencia
  • Epidemiológia
 • General microbiology for dentals studentsKniha General microbiology for dentals students od autorského kolektívu pod vedením Adriány Liptákovej.

  216 strán, čierno-biela.

  Cena 20 Eur

  ISBN 978-80-8229-040-3


 • General microbiology for dentals studentsA.  General microbiology
  A1.    Origin and course of microbial disease       
  A2.    Bacteria – structure of a bacterial cell       
  A3.    Pathogenicity and virulence of bacteria, virulence factors       
  A4.    Antibacterial drugs - division and mechanism of action of anti-infective drugs on bacteria. Possibilities of determining the sensitivity of bacteria to anti-infective drugs in vitro. Mechanisms of resistance.       
  A5.    Beta-lactam antibiotics    

 • Laboratórna medicína

  Kniha dostupná - DOTLAČ (12/2023)


  Predslov

  Klinické laboratórium

  Poznámky k časti Klinické laboratórium   
  Poznámky k laboratórnemu vybaveniu, reagenciám,  systémom mier a váh   
  Poznámky k príprave roztokov    
  Poznámky k laboratórnej inštrumentácii
  Poznámky k automatizácii klinického laboratória   
  Poznámky ku kvalite v klinickom laboratóriu

 • Laboratory medicines for medical studentsPrologue

  Laboratory Medicine - the New Discipline in the Pregradual Study of General Medicine in Slovakia

  Clinical Laboratory

   

  Notes to the Clinical Laboratory

  What is Clinical Laboratory?
  Laboratory Medicine or Clinical Pathology?

 • Laboratory Medicine - the New Discipline in the Pregradual Study of General Medicine in Slovakia Laboratory Medicine was introduced in the pregradual study of General Medicine at Slovak Medical University in the school year 2016/2017 by Vice Dean ass. prof. MUDr. Katarina Holeckova PhD. It is for the first time ever for the Slovak Republic.

 • Mikrobiológia je základný medicínsky odbor, ktorý zaznamenáva neustály záujem vedcov a lekárov. Aj keď si to neuvedomujeme, integrálnou súčasťou nášho žitia sú baktérie, vírusy, mikroskopické huby či parazity. Vďaka ich mikroskopickej štruktúre (okrem niektorých výnimiek) sú pre bežné oko neviditeľné. To je ich najlepšie mimikry, ktorým sa maskujú a dostanú sa tak nepozorovane na miesto určenia v ľudskom tele. Ak je imunitný systém hostiteľa v strehu a dokáže včas votrelca eliminovať, človek si takúto interakciu vôbec neuvedomí.

 • Lekárska mikrobiológia (2. vydanie)Predhovor k 2. vydaniu Lekárskej mikrobiológie 

  Predhovor k 1. vydaniu Lekárskej mikrobiológie 

  Úvod 

  Kapitola 1 Všeobecná mikrobiológia
  Kapitolu zostavila Adriána Liptáková

   1.1  Zásady práce v mikrobiologickom laboratóriu, zásady odberu, spracovania a uchovávania materiálu pre mikrobiologickú diagnostiku  

  1.2  Klasifikácia baktérií  

  1.3  Tvar a štruktúra bakteriálnej bunky

 • Lekárska mikrobiológia pre zubárovA.     Všeobecná mikrobiológia  
  A1.    Vznik a priebeh mikrobiálneho ochorenia 
  A2.    Baktérie – stavba bakteriálnej bunky 
  A3.    Patogenita a virulencia baktérii, faktory virulencie 
  A4.    Antibakteriálne liečivá – rozdelenie a mechanizmy účinku antiinfekčných liečiv na baktérie, možnosti zisťovania citlivosti baktérií na antiinfekčné liečivá in vitro, mechanizmy rezistencie 

 • I. Prionové choroby človeka z pohľadu 21. storočia
  Na cestu

  II. Niekoľko základných informácií
  Čo sú prionové choroby
  Kedy sme stretli prvé prionové choroby?
  Odkedy poznáme prionové choroby človeka?

 • Shopherba1. ČASŤ

  • Zoznam skratiek         7
  • Predhovor         9
  • Úvod         11
  • Racionálna indikácia laboratórnych parametrovAko príručku používať
   Predslov

   Racionálna indikácia laboratórnych parametrov vo vnútornom lekárstve

   Parametre metabolizmu proteínov
   Enzýmy a markery orgánového poŠkodenia
   Parametre metabolizmu cukrov

  • Používanie rôznych vyšetrovacích postupov v časovom logickom slede (v určitom zaužívanom alebo odporúčanom algoritme) sa nazýva diagnostika. Cieľom diagnostiky je na základe zistenia a popísania prejavov ochorenia určiť diagnózu – t. j. príčinu ochorenia  pacienta, stupeň jej závažnosti, vzťah k iným ochoreniam a prejavom ochorení i pacienta, možné prítomné a hroziace komplikácie ochorenia, stanoviť najvhodnejšiu liečbu a prípadne odhadnúť aj prognózu správne liečeného ochorenia. Čo najpodrobnejšie a najpresnejšie vyšetrenie pacienta je základným predpokladom pre správne určenie diagnózy. A jej presné definovanie a overenie je základom úspešnej cielenej liečby pacienta.

  • Základy laboratórnej diagnostiky vo vnútornom lekárstve Predslov

   Úvod do laboratórnej diagnostiky

   Laboratórna diagnostika 
   Laboratórna diagnostika v hematológii 
   Laboratórna diagnostika v kardiológii  
   Laboratórna diagnostika v pneumológii     
   Laboratórna diagnostika v gastroenterológii a hepatológii  
   Laboratórna diagnostika v nefrológii      
   Laboratórna diagnostika porúch acidobázickej rovnováhy, vodného a elektrolytového hospodárstva
   Laboratórna diagnostika v endokrinológii   

  • Základy ultrasonografie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krkuKniha Základy ultrasonografie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku autorského kolektívu pod vedením MUDr. Milana Almašiho, PhD.

   176 strán, farebná

    

   shopherba Cena 30 €

    

   ISBN 978-80-8229-035-9


  • Základy usg v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krkuPredslov       
   1  Všeobecné poznatky o ultrazvuku a ultrasonografii       
   1.1  Stručná história využitia ultrazvuku a ultrasonografie         
   1.2  Všeobecná charakteristika ultrazvuku         
   1.3  Spôsoby usg zobrazenia, základné pojmy         
   1.4  Kontrastné látky v ultrasonografii         
   1.5  Punkčná aspiračná tenkoihlová biopsia a core cut biopsia pod usg kontrolou  

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby

Kto je prítomný

Práve tu je 22 hostí a žiadni členovia on-line