A. Gerinec, B. Bušányová, D. Tomčíková

19.1  Úvod

19.2  SLEPOTA A SLABOZRAKOSŤ

19.3  STRUČNÝ PREHĽAD NEZÁVAŽNÝCH, ČASTÝCH CHORÔB OČÍ
19.3.1  Choroby slzných ciest
19.3.1.1 Obliterácia slzných ciest
19.3.1.2 Dakryocystitída
19.3.2  Choroby mihalníc
19.3.2.1 Hordeolum a chalazión
19.3.2.2 Alergická blefaritída
19.3.2.3 Ptóza
19.3.2.4 Hemangiómy
19.3.3  Choroby spojoviek
19.3.3.1 Chlamýdiová infekcia
19.3.3.2 Gonokoková konjuktivitída
19.3.3.3 Epidemická konjunktivitída
19.3.3.4 Alerické konjunktivitídy
19.3.4  Refrakčné anomálie
19.3.4.1 Hyperopia
19.3.4.2 Myopia
19.3.4.3 Astigmatizmus
19.3.5 Strabizmus
19.3.6  Dyschromatopsie

19.4  STRUČNÝ PREHĽAD ZÁVAŽNÝCH CHORÔB OČÍ
19.4.1  Neurooftalmologické poruchy
19.4.2  Choroby sietnice
19.4.2.1 Retinopathia prematurorum (ROP)
19.4.2.2 Dystrofie sietnice
19.4.2.3 Myopia gravis
19.4.2.4 Retinoblastóm
19.4.3  Anomálie celého bulbu – okulárne dysgenézy
19.4.3.1 Mikroftalmia – anoftalmia
19.4.3.2 Primárny kongenitálny glaukóm (PKG)
19.4.4  Patológia šošovky
19.4.4.1 Detská katarakta
19.4.4.2 Ektopia šošovky
19.4.5  Uveitídy
19.4.5.1 Predné uveitídy
19.4.5.2  Intermediárna uveitída
19.4.5.3 Zadné uveitídy
19.4.6  Choroby orbity
19.4.7  Trauma oka
19.4.8  Systémové choroby oka

19.5 POVINNOSTI PEDIATRA PRI SLEDOVANÍ VÝVOJA A STAVU DETSKÉHO ZRAKU