Pediatria 21 VŠEOBECNÁ PEDIATRIA (M. Šašinka)
2. SYMPTOMATOLÓGIA (L. Kovács)
3. INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ V DETSKOM VEKU (T. Šagát)
4. NEONATOLÓGIA (T. Šagát)
5. ADOLESCENCIA (M. Šašinka)
6. PORUCHY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA (L. Kovács, T. Šagát)
7. PORUCHY IMUNITY (M. Šašinka, P. Čižnár)
8. PORUCHY VÝŽIVY (M. Šašinka, T. Šagát)
9. CHOROBY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU (M. Šašinka)
10. CHOROBY RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU (A. Kapellerová, P. Bánovčin, M. Brezina, H. Kayserová)
11. CHOROBY SRDCA A KRVNÉHO OBEHU (T. Šagát, M. Benedeková)
12. Choroby pohybového aparátu
(M. Šašinka)
13. CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV (K. Furková)
14. CHOROBY OBLIČIEK (M. Šašinka)
15. CHOROBY ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU (M. Šašinka, L. Kovács)
16. GENETICKÉ CHOROBY A DEDIČNÉ PORUCHY METABOLIZMU (L. Kovács)
17. CHOROBY KOŽE
(T. Danilla)
18. DETSKÁ OTORINOLARYNGOLÓGIA (I. Jakubíková)
19. ZÁKLADY OFTALMOLÓGIE PRE PEDIATRA (A. Gerinec)
20. DETSKÁ NEUROLÓGIA (P. Sýkora)
21. DETSKÁ GYNEKOLÓGIA (J. Nižňanská)
22. DETSKÁ ORTOPÉDIA (M. Kokavec)
23 SOLÍDNE TUMORY U DETÍ (S. Dluholucký, T. Stančoková)
24. OTRAVY V DETSKOM VEKU (T. Šagát, S. Plačková )
Farebná príloha
Registe