Geriatria

Zoznam použitých skratiek        10
Predhovor (M. Bernadič)        12
Namiesto úvodu (Š. Krajčík, L. Hegyi)        13
1  Gerontológia        15

1.1  Gerontológia teoretická, klinická a sociálna (L. Hegyi)        17
1.1.1  Sociálna geriatria        17
1.2  Z dejín gerontológie a geriatrie (L. Hegyi)        18
1.2.1  Gerontológia vo svete        18
1.2.2 Gerontológia a geriatria na Slovensku        19
1.3 Teórie starnutia (Š. Krajčík)        25


Internetový obchod ShopHerba


1.4 Starnutie populácie v Slovenskej republike (L. Hegyi, Š. Krajčík)        29
1.5  Stárnutí populace v České republice (H. Zavázalová, V. Zaremba)        32
1.6  Biologické a sociálne charakteristiky seniorov (L. Hegyi)        34

 

1.7  Zdravotný stav seniorov (L. Hegyi)        35
1.8  Prepojenosť zdravotnej a sociálnej problematiky (L. Hegyi)        38
1.9  Zdravé starnutie (L. Hegyi)        40
1.10  Zdravé starnutie ako jeden z cieľov Programu SZO „Zdravie 21“ (L. Hegyi)        41
1.11 Výchova k zdraviu vo vyššom veku (L. Hegyi)        44
1.12 Príprava na starnutie (L. Hegyi)        45
1.13  Bývanie seniorov, senior v rodine (L. Hegyi)        46
1.14 Možnosti edukácie vo vyššom veku (L. Hegyi)        48
1.15 Kreativita vo vyššom veku (L. Hegyi, Z. Sedláčková)        50
1.16 Telesná aktivita vo vyššom veku (P. Malovič)        52
1.17 Výživa vo vyššom veku (L. Hegyi, Š. Krajčík)        54
1.18 Komunikace se Seniorem (J. Kelnarová)        55
1.19 Kvalita života v séniu (Š. Krajčík)        57
1.20 Starý človek v doprave (L. Hegyi)        58
1.21 Sociálne zabezpečenie seniorov v slovenskej republike (M. Vladárová)        60
1.22  Kúpeľná starostlivosť o seniorov v slovenskej republike (M. Vladárová)        61
1.23  Senior v domove dôchodcov (I. Bartošovič)        62
1.24 Rómski seniori (I. Bartošovič)        67
1.25 Právne aspekty v živote seniorov (K. Tóth, J. Tóth)        71
2  Geriatria        77
2.1  Všeobecná geriatria        79
2.1.1  Starnutie organizmu (L. Hegyi)        79
2.1.2  Zdravie a choroba v geriatrii (L. Hegyi)        81
2.1.3  Krehkosť  (Š. Krajčík)        82
2.1.4 Sebestačnosť a závislosť (Š. Krajčík)        84
2.1.5 Zvláštnosti ochorení v starobe (L. Hegyi)        88
2.1.5.1 Multimorbidita         88
2.1.5.2 Zmenená symptomatológia chorôb (L. Hegyi)        95
2.1.5.3 Komplikácie (L. Hegyi)        95
2.1.5.4 Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku (L. Hegyi)        96
2.1.5.5 Zmenená reakcia na lieky (L. Hegyi)        96
2.1.5.6 Sociálna črta chronických chorôb (L. Hegyi)        96
2.1.6 Diagnostika v geriatrii (L. Hegyi, Š. Krajčík)        97
2.1.7 Zvláštnosti terapie vo vyššom veku (L. Hegyi)        98
2.1.8 Ošetrovateľstvo v geriatrii (J. Kelnarová, Z. Číková)        105
2.1.9 Domáca ošetrovateľská starostlivosť (B. Bušová)        108
2.1.10 Rehabilitácia v geriatrii (Ch. Lucke, M. Gogol)        110
2.1.11 Prevencia v geriatrii (L. Hegyi)        114
2.1.12 Fajčenie a alkohol u seniorov (R. Ochaba, I. Bartošovič)        115
2.1.13 Riziká inštitucionálneho pobytu v geriatrii (L. Hegyi)        117
2.1.14 Príprava na chirurgický výkon, pooperačná starostlivosť (Š. Krajčík)        119
2.1.15 Riziká chirurgických výkonov u starších pacientov (Š. Krajčík)        120
2.1.16 Možnosti a riziká anestézie pred chirurgickými výkonmi a počas nich (Š. Krajčík)        122
2.1.17 Náhle príhody brušné vo vyššom veku (R. Šebo)        124
2.1.18 Traumatológia vo vyššom veku (J. Látal)        126
2.1.19 Jednodňová chirurgia v geriatrii (R. Šebo)        132
2.1.20 Stomický pacient (K. Križanová)        133
2.1.21 Eutanázia a dystanázia (L. Hegyi)        135
2.1.22 Paliatívna starostlivosť (K. Križanová)        137
2.2  Symptómy a syndrómy         146
2.2.1  Geriatrické symptómy a syndrómy        146
2.2.2  Syndrómy predčasného starnutia (Š. Krajčík)        146
2.2.3  Imobilita (L. Hegyi, Š. Krajčík)        147
2.2.4 Poruchy prehĺtania vo vyššom veku (L. Hegyi)        148
2.2.5 Poruchy výživy (M. Voleková)        150
2.2.6 Inkontinencia moču ako geriatrický syndróm (L. Hegyi, Š. Krajčík)        166
2.2.7 Retencia moču (Š. Krajčík)        168
2.2.8 Poruchy odchodu stolice (I. Bartošovič)        168
2.2.9 Bolesť v starobe (Š. Krajčík, K. Križanová)         172
2.2.10 Opuchy (Š. Krajčík)         175
2.2.11 Kašeľ (Š. Krajčík)         176
2.2.12 Poruchy spánku (M. Rašiová, D. Kmecová)         177
2.2.13 Poruchy termoregulácie (Š. Krajčík)         181
2.2.14 Synkopa a Ortostatická hypotenzia (Š. Krajčík)         183
2.2.15 Dekubity (V. Hegyi)         185
2.2.16 Slepota (A. Černák, M. Černák, E. Vodrážková)         189
2.2.17 Hluchota a presbyakúza (M. Tedla, Z. Kabátová)         190
2.2.18 Infekcie (L. Hegyi, Š. Krajčík)         192
2.2.19  Delírium (A. Bayer)         194
2.2.20 Poruchy rovnováhy (Š. Krajčík)         197
2.2.21 Pády (Š. Krajčík)         198
2.2.22 Geriatrický maladaptačný syndróm (L. Hegyi)         201
2.2.23 Geriatrické sociálne syndrómy (L. Hegyi)         201
2.2.24 Násilie proti seniorom (L. Hegyi)         202
2.3  Špeciálna geriatria        204
2.3.1  Choroby kardiovaskulárneho systému        204
2.3.1.1  Artériová hypertenzia v staršom veku (Z. Mikeš)         204
2.3.1.2 Ischemická choroba srdca (Z. Mikeš)         211
2.3.1.3 Zlyhávanie srdca (Z. Mikeš)         222
2.3.1.4 Chlopňové chyby (M. Dúbrava)         230
2.3.1.5 Cor pulmonale (M. Dúbrava)         233
2.3.1.6 Zápaly srdca (M. Dúbrava        236
2.3.1.7 Dysrytmie (M. Dúbrava)         239
2.3.1.8 Tromboembolická choroba (F. Németh, P. Weber)         242
2.3.1.9 Ischemická choroba dolných končatín (F. Németh)         245
2.3.2 Onkológia v geriatrii (I. Koza)         247
2.3.2.1 Epidemiológia v onkológii  (I. Koza)         248
2.3.2.2 Diagnostika nádorových ochorení (I. Koza)         252
2.3.2.3 Terapia onkologických ochorení (I. Koza)         257
2.3.2.4 Prognóza pacientov s onkologickým ochorením (I. Koza)         263
2.3.3 Choroby respiračného systému        267
2.3.3.1 Pneumónia (Š. Krajčík)         267
2.3.3.2 Chronická obštrukčná choroba pľúc (P. Krištúfek)         271
2.3.3.3 Respiračná insuficiencia (P. Krištúfek)         282
2.3.3.4 Bronchogénny karcinóm (V. Chovanová)         285
2.3.4 Choroby tráviaceho traktu        288
2.3.4.1 Choroby ezofágu (A. Vavrečka)         288
2.3.4.2 Choroby žalúdka  (A. Vavrečka)         293
2.3.4.3 Divertikulóza a divertikulitída (A. Vavrečka)         300
2.3.4.4 Choroby pankreasu (A. Vavrečka)         303
2.3.4.5 Choroby žlčníka a žlčových ciest (A. Vavrečka)         310
2.3.4.6 Choroby pečene (Š. Hrušovský)         317
2.3.4.7 Karcinóm žalúdka (P. Mĺkvy)         325
2.3.4.8 Kolorektálny karcinóm (P. Mĺkvy)         329
2.3.4.9 Nádory pečene (Š. Hrušovský)         335
2.3.5 Choroby obličiek a močových ciest        336
2.3.5.1 Infekcie močových ciest (S. Krčméry)         336
2.3.5.3 Nefrotický syndróm (S. Krčméry)         342
2.3.6 Urologické problémy vo vyššom veku        344
2.3.6.1 Benígna prostatická hyperplázia (M. Horňák)         344
2.3.6.2 Nádory močových a pohlavných orgánov (M. Horňák)         347
2.3.6.3 Hyperaktívny močový mechúr  (F. Gonçalves)         358
2.3.6.4 Inkontinencia moču u žien (F. Goncalves)         359
2.3.6.5 Erektilná dysfunkcia (M. Horňák)         362
2.3.6.6 Čiastočný nedostatok androgénov u starnúcich mužov  (M. Horňák)         364
2.3.6.7 Starostlivosť o pacientov s trvalou uretrálnou cievkou (M. Horňák)         365
2.3.7 Choroby krvotvorby        367
2.3.7.1 Anémie (M. Hrubiško)         367
2.3.7.2 Hematologické nádorové choroby (M. Mistrík)         374
2.3.8 Poruchy imunity vo vyššom veku (M. Hrubiško)         378
2.3.9 Infekčné choroby        386
2.3.9.1 Chrípka (Z. Krištúfková)         386
2.3.9.2 Tetanus (Z. Krištúfková)         391
2.3.9.3 Hepatitídy (Š. Hrušovský)         393
2.3.9.4 Tuberkulóza (I. Solovič)         394
2.3.9.5 Varicela-zoster (C. Klement)         398
2.3.10 Reumatické ochorenia vyššieho veku        400
2.3.10.1 Reumatoidná artritída (J. Rovenský)         400
2.3.10.2 RS3PE ochorenie alebo syndróm? (J. Rovenský)         408
2.3.10.3 Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída (J. Rovenský, A. Tuchyňová, V. Štvrtinová, S. Štvrtina)         409
2.3.10.4 Klinické a laboratórne prejavy paraneoplastických reumatických syndrómov (J. Rovenský, Ľ. Švancárová)         415
2.3.11 Choroby pohybového aparátu        420
2.3.11.1 Osteoporóza (R. Dzúrik, K. Štefíková)         420
2.3.11.2 Osteoartróza (Š. Krajčík, Ľ. Čápová)         423
2.3.11.3 Sarkopénia (T. Hanisková)         426
2.3.11.4 Vertebrogenní syndromy (E. Ehler)         428
2.3.12 Endokrinné a metabolické choroby        430
2.3.12.1 Endokrinné choroby v starobe (P. Hnilica)         430
2.3.12.2 Autoimunitné endokrinopatie v starobe (P. Hnilica)         434
2.3.12.3 Štítna žľaza a jej choroby v starobe (P. Hnilica)         435
2.3.12.4  Nádory štítnej žľazy (P. Hnilica)         445
2.3.12.5  Diabetes mellitus (P. Weber, F. Németh)         448
2.3.12.6 Poruchy vnútorného prostredia (R. Záhorec)         456
2.3.13 Psychiatrické choroby        464
2.3.13.1 Demencie (A. Bayer)         464
2.3.13.2  Depresia (A. Bayer)         469
2.3.13.3  Úzkostné stavy (A. Bayer)         473
2.3.14 Neurologické choroby        475
2.3.14.1 Poruchy vědomí  (E. Ehler)         475
2.3.14.2 Cévní onemocnění mozku (E. Ehler)         478
2.3.14.3  Parkinsonova nemoc (E. Ehler)         484
2.3.14.4  Neuropatie (E. Ehler)         485
2.3.14.5 Bolesti hlavy (P. Kukumberg)         487
2.3.14.6  Neuralgia trigeminu (trojklaného nervu) (P. Kukumberg)         489
2.3.14.7  Nádory mozgu (M. Gajdoš)         490
2.3.15 Očné choroby        495
2.3.15.1 Vekom podmienená degenerácia makuly (A. Černák, M. Černák, E. Vodrážková)         495
2.3.15.2  Katarakta (A. Černák, M. Černák, E. Vodrážková)         497
2.3.15.3  Glaukóm (E. Vodrážková, A. Černák, M. Černák)         499
2.3.15.4  Diabetická retinopatia (M. Černák, A. Černák, E. Vodrážková)         503
2.3.16 Choroby kože        508
2.3.16.1  Dermatózy vo vyššom veku (E. Hegyi)         508
2.3.16.2  Nádory kože (V. Hegyi)         512
2.3.17  Stomatologické problémy vyššieho veku (I. Erdelský, R. Kotula)         516
2.3.18  Gynekologické choroby v starobe (R. Kováč)         519
2.3.18.1  Menopauza        519
2.3.18.2  Gynekologickoonkologické ochorenia v postmenopauze (R. Kováč)         529
3  Organizácia geriatrickej  starostlivosti v Slovenskej republike        537
3.1  Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria Vestník MZ SR, Čiastka 1 – 5, 25. januára 2007, ročník 55        539
3.2 Domáca starostlivosť (K. Repková)         542
3.3 Starý človek v ambulancii všeobecného lekára  (I. Bartošovič)         546
3.4  Starý človek v odbornej geriatrickej ambulancii (I. Bartošovič)         548
3.5  Nemocničná starostlivosť (L. Hegyi)         550
3.6 Dlhodobá starostlivosť (L. Hegyi)         551
3.7  Potřeba a spotřeba zdravotní péče u senior? (H. Zavázalová, V. Zaremba)         553
3.8  Rada vlády SR pre seniorov (L. Hegyi)         557
3.9  Rovnosť v zdraví (L. Hegyi)         558
3.10  Právna garancia rovnosti v zdraví (K. Tóth)         560
4  Veda a výskum        565
4.1  Výskum v gerontológii a geriatrii (Š. Krajčík)         567
4.2  Používanie internetu v geriatrii (Š. Krajčík)         570
5 Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v gerontológii a geriatrii (Š. Krajčík)         571
Záver (L. Hegyi, Š. Krajčík)         575
Zoznam tabuliek, grafov a obrázkov        579
Zoznam tabuliek        579
Zoznam grafov        585
Zoznam obrázkov         585
Register        587