Proglas - Herba - page 20

ISKONI BIE SLOVO I SLOVO BIE U BOGA
I BOG7 BIE SLOVO
NA POâIATKU BOLO SLOVO, A SLOVO BOLO U BOHA
A BOH BOL SLOVO
EVANJ EL IUM podºa sv. J ána , 1,1
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...64
Powered by FlippingBook