Proglas - Herba - page 4

3
P
R O G L A S
Obsah
Ján Chryzostom kardinál Korec
Predslov k Proglasu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kon‰tantín Filozof (Sv. Cyril)
Proglas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Viliam Turãány
Ten, ktor˘ stále miloval múdrosÈ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Viliam Turãány
Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Contents
Ján Chryzostom Cardinal Korec
Foreword to Foreword
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Constantine the Philosopher
Proglas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Viliam Turãány
The one who always loved wisdom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Viliam Turãány
Comments on Glagolica and poetic structure of Proglas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...64
Powered by FlippingBook