PROGLAS - 3. slovenské vydanie, Herba 2018

Proglas - 3. vydKniha Proglas od Konštantína Filozofa.Tretie, doplnené a rozšírené vydanie.

Prvé vydanie vyšlo v našom vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba už v roku 1996. Druhé vydanie knihy Proglas od Konštantína Filozofa je z roku 1998. Oproti prvému vydaniu obsahuje aj staroslovienčinu. Druhé vydanie si môžete prezrieť zadarmo.

Tretie doplnené a rozšírené vydanie obsahuje prebásnené texty v taliančine, španielčine a makedónčine

Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-89631-74-2


 

Proglas, 3. vydanie

Prinášame vám tretie doplnené vydanie Proglasu od Konštantína Filozofa (sv. Cyril)

Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (Proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná pamiatka.

Prvýkrát vyšla knižne vo vydavateľstve Herba, spol. s r.o. v roku 1996. Druhé vydanie vyšlo v roku 1998. Tretie v roku 2018. Doplnené o prebásnený preklad do taliančiny, španielčiny a makedónčiny.