MedailonikyNamiesto úvodu...
1  Stručný náčrt dejín pôrodníctva
Pozrime sa do minulosti       
2  Stručná história Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Slovenská odbočka Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně       
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti        
3  Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku


Internetový obchod ShopHerba


MUDr. Ján AMBRO        
Profesor MUDr. Augustín BÁRDOŠ, CSc.        
Profesor MUDr. Miroslav BOROVSKÝ, CSc.       
Profesor MUDr. Dušan BRUCHÁČ, CSc.        
Profesor MUDr. Vendelín ČUNDERLÍK, DrSc.       
Profesor MUDr. Ján DANKO, PhD.       
Profesor MUDr. Ernest DLHOŠ, DrSc.       
Dr.h.c. mult. profesor MUDr. PhDr.Peter G. FEDOR – FREYBERGH, DrSc.        
Docent MUDr. Jaroslav HINŠT, CSc., mim. prof. SZU       
Profesor MUDr. Karol HOLOMÁŇ, CSc.       
Profesor MUDr. Aurel HUDCOVIČ       
Profesor MUDr. Teodor KEŽMARSKÝ       
Profesor MUDr. Štefan LUKAČÍN, CSc.       
Profesor MUDr. Vladimír MIKULAJ, DrSc.       
Profesor MUDr. Miloš MLYNČEK, CSc.       
Profesor MUDr. Gustáv MŰLLER       
Profesor MUDr. Alexander OSTRÓ, CSc., MBA        
Profesor MUDr. Jozef PAČIN, DrSc.       
Profesor MUDr. Anton PONŤUCH, CSc.       
Profesor MUDr. Karol PORADOVSKÝ, DrSc.       
Doc. MUDr. Igor RUSŇÁK, PhD., mim.  prof. SZU       
Profesor MUDr. Alojz SASKO, CSc.       
Profesor MUDr. Teodor SCHWARZ       
Profesor MUDr. Michal ŠELIGA        
Profesor MUDr. Ján ŠIMKO, DrSc.        
Profesor MUDr. Svetozár ŠTEFÁNIK        
Profesor MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., akademik EAVU Salzburg        
Profesor MUDr. Pavel ŠUŠKA, PhD.        
Profesor MUDr. Michal VALENT, DrSc.        
Profesor MUDr. Dezider VELITS        
Profesor MUDr. Ján VIERIK, CSc.       
Prof. MUDr. Jozef VIŠŇOVSKÝ, CSc.       
Profesor MUDr. Ján ŽIDOVSKÝ, DrSc., FIAC       
Profesor MUDr. Pavol ŽÚBOR, DrSc.       
ZAMYSLENIE NAMIESTO  ZÁVERU...