MLK - Malá lekárska knižnica, DE - Dieškova edícia, B5 - edícia kníh vo formate B5, A4 - skriptá a ďalšie nezaradené publikácie, REP - ostatné knihy v tvrdej väzbe, F - pre farmaceutov, I - iné, P - informácie pre pacientov, O - ortopedická, G - gastroenterológia, PRAVO - právo, Os - osobnosti farmaceutických vied, S - ošetrovateľstvo, Št - študentské zošity, K - kazuistiky

AUTOR Názov Edícia ISBN Rok
0 Kučerová M., Spál M. Pomocník zberača liečivých rastlín I 80-967020-0-9 1994
1 kolektív Zoznam lekární a distributérov I 80-967020-1-7 1996
2 Pauliny, E., Turčány, V. Konštantín Filozof - PROGLAS - 1. vydanie REP 80-967020-2-5 1996
3 Kolektív Slovenský farmaceutický kódex F-1 80-967020-3-3 1997
4 Kolektív Slovenský liekopis 1 zväzok I F-2/1 80-967020-3-3 1997
5 Kolektív Zoznam lekární a distributérov I 80-967020-5-X 1997
6 Pauliny, E., Turčány, V. Konštantín Filozof - PROGLAS - 2. doplnené vydanie REP 80-967994-0-1 1998
7 Kukumberg, P. Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy MLK-1 80-967020-7-6 1998
8 Riečanský, I. Srdcové zlyhania MLK-2 80-967020-9-2 1998
9 Kolektív Slovenský liekopis 1 zväzok II F-2/2 80-967020-6-8 1999
10 Nyulassy, Š. Klinická imunológia a alergológia pre prax MLK-3 80-967494-1-X 1999
11 Horňák, M. Urológia pre praktického lekára MLK-4 80-967994-2-8 2000
12 Kolektív Slovenský liekopis 1 zväzok III F-2/3 80-967994-3-6 2000
13 Frankovičová, M. Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy MLK-5 80-967020-8-4 2000
14 Kolektív Slovenský liekopis 1 zväzok IV F-2/4 80-967020-4-1 2001
15 Kolektív Slovenský liekopis 1 zväzok V F-2/5 80-967994-4-4 2002
16 Kováč, G., Pecháň, I. Klinická biochémia pre praktického lekára MLK-6 80-967994-5-2 2002
17 Nyulassy, Š. Klinická imunológia a alergológia pre prax MLK-7 80-967994-6-0 2002
18 Kolektív Slovenský liekopis 1 zväzok VI F-2/6 80-967994-7-9 2003
19 Kukumberg, P. Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy MLK-8 80-967994-8-7 2003
20 Nyulassy, Š. Základy klinickej imunológie a alergológie - I. časť A4 80-967994-9-5 2003
21 Hrušovský Š. Praktická hepatológia MLK-9 80-89171-00-1 2004
22 kolektív Slovenský liekopis 1 - zväzok VII - Index. - 1. F-2/7 80-89171-01-X 2004
23 Kováč, G., Pecháň, I. Klinická biochémia pre praktického lekára. - 2. MLK-10 80-89171-02-8 2004
24 Dzúrik, Šašinka, M. a kol. Nefrológia. - 1. DE-1 80-89171-03-6 2004
25 Kováč, G. Management v laboratórnej medicíne. - 1. MLK-11 80-89171-04-4 2004
26 Makai, F., Kokavec, M. Historický pohľad na vznik a rozvoj otopédie a traumatológie. - 1. MLK-12 80-89171-05-2 2004
27 Hegyi, L., Krajčík, Š. Geriatria pre praktického lekára. - 1. MLK-13 80-89171-06-0 2004
28 Čižnár I. a kol. Stručný anglicko-slovenský slovník verejného zdravotníctva. - 1. A4 80-89171-07-9 2004
29 Rovný, I. Starostlivosť o mladú generáciu. - 1. A4 80-89171-08-7 2004
30 Rovný, I. Hygiena výživy A4 80-89171-09-5 2004
31 Petrovičová, Šimovičová Všeobecná mikrobiológia A4 80-89171-10-9 2004
32 Rovný, I. Objektivizácia faktorov životného prostredia v hygiene. A4 80-89171-11-7 2004
33 Rosíval, L. Základy toxikológie. - 1. A4 80-89171-12-5 2004
34 Hegyi, L., Tóthová Výchova k zdraviu. - 1. A4 80-89171-13-3 2004
35 Holomáň, J., Glasa, J. Základy farmakológie a klinickej farmakológie : Schémy a prehľady. - 1. A4 80-89171-14-1 2004
36 Vavrečka, A. Gastrointestinálna endoskopia. - 1. MLK-14 80-89171-15-X 2004
37 Rovný, I., Ondrejka, J., Trusková, I. Hygiena výživy. - 1. A4 80-89171-16-8 2004
38 Petrovičová, A., Šimonovičová, M. Všeobecná mikrobiológia. - 1. A4 80-89171-17-6 2004
39 Rovný, I. Objektivizácia faktorov životného prostredia v hygiene. A4 80-89171-18-4 2005
40 Rosival, L. Základy toxikológie A4 80-89171-19-2 2005
41 Hegyi, L., Takáčová, Z., Brukkerová, D. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. A4 80-89171-20-6 2005
42 Hegyi, L., Takáčová, Z., Brukkerová, D. Vybrané kapitoly z pedagogiky a komunikácie pre verejné zdravotníctvo. - 1. A4 80-89171-21-4 2005
43 Rovný, I. Hygiena životného prostredia. A4 80-89171-22-2 2005
44 Furková, K. Novinky v pediatrii II (Getlíkov deň) A4 80-89171-23-0 2005
45 Blahová, J., Babálová M., Králiková, K.,Krčméry, V. st., Menkyna, R. Antibiotiká v liečbe bakteriálnych infekcií. MLK-15 80-89171-24-9 2005
46 Čižnár I. a kol. Propedeutika prípravy písomných prác : bakalárskej (Be), magisterskej (Mgr), doktorandskej (PhD). - 1. A4 80-89171-25-7 2005
47 Máderová, E. Epidemiológia infekčných chorôb. - 1. A4 80-89171-26-5 2005
48 Strnová, J. Úvod do porúch metabolizmu lipoproteínov : Pracovné listy z detskej endokrinológie. A4 80-89171-27-3 2005
49 Ondriášová, M. Psychiatria : Študijný text pre odbor ošetrovateľstvo. A4 80-89171-28-1 2005
50 Brukkerová, D. Sociológia zdravia A4 80-89171-29-X 2005
51 Petrovičová, A., Šimkovičová, M. Špeciálna mikrobiológia A4 80-89171-30-3 2005
52 Rosival, L. Slovník chemickej bezpečnosti A4 80-89171-31-1 2005
53 Rosival, L. Základy toxikológie A4 80-89171-32-X 2005
54 Smetanová, V. Vysoký krvný tlak. - 1. MLK-16 80-89171-33-8 2006
55 Jančovičová, A. Malý atlas liečivých rastlín do lekárne. - 1. F-3 80-89171-34-6 2006
56 Furková, K. Novinky v pediatrii III - Getlíkov deň A4 80-89171-35-4 2006
57 Hegyi, L., Krajčík, Š. Geriatria pre praktického lekára. - 2. MLK-17 80-89171-36-2 2006
58 Vlček R., Tóth K.,Vaculíková N., Farkaš A. Základy teórie práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. - 1. A4 80-89171-37-0 2006
59 Vlček R., Tóth K.,Vaculíková N., Farkaš A. Úvod do štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. - 1. A4 80-89171-38-9 2006
60 Štvrtinová, V. Prevencia venózneho tromboembolizmu : Postupy odporučené Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS.   80-89171-39-7 2006
61 Štvrtinová, V. Liečba venózneho tromboembolizmu : Postupy odporučené Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS. - 1.   80-89171-40-0 2006
62 Kotula, R. Endodoncia - filozofia a prax. - 1. MLK-18 80-89171-41-9 2006
63 Mayer, V. Pacient s infekciou vírusom ľudskej imunodeficiencie/AIDS : Rukoväť praktického lekára. - 1. MLK-19 80-89171-42-7 2006
64 Egnerová A. a kol. Epidemiológia - základy a metódy. A4 80-89171-43-5 2006
65 Plank, K. Patologická tehotnosť pre pôrodné asistentky. A4 80-89171-44-3 2006
66 Hegyi, L. Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo. A4 80-89171-45-1 2006
67 Hrušovský, Š. Praktická hepatológia. - 2. MLK-20 80-89171-46-X 2006
68 Sabó, A., Špajdelová, J. Učebné texty z biológie. A4 80-89171-47-8 2006
69 Kolektív Epidemiológia infekčných chorôb. - 1. A4 80-89171-48-6 2007
70 Šašinka, M., Šagát, T., Kovács, L. a kol. Pediatria 2. zväzky DE-2 80-89171-49-1 2007
71 Fabián, J., Goncalvesová, E., Štefanková, I. Zlyhávanie a transplantácia srdca DE-3 80-89171-50-7 2007
72 Fabryová, V. Beta-talasémie MLK-21 80-89171-51-4 2007
73 Kukumberg, P. K niektorým etickým problémom súčasnej medicíny. MLK-22 80-89171-52-1 2007
74 Erdelský, I. a kol. Malé repetitórium zubného lekára MLK-23 978-80-89171-53-8 2008
75 Kokavec, M., Žiaková, E. Vývojová dysplázia bedrového kĺbu. Diagnostika a liečba na princípoch vývojovej kineziológie MLK-24 978-80-89171-54-5 2008
76 Mitrová, E. Diagnostika, výskyt, liečba a prevencia Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby I - 2008
77 Černáková, J. Kamienky z mozaiky I 978-80-89171-55-2 2008
78 Horňák, M., Goncalves, F.M. Urológia pre praktických lekárov - 2. vydanie MLK-25 978-80-89171-56-9 2008
79 Tóth, K. a kol. Právo a zdravotníctvo PRAVO 978-80-89171-57-6 2008
80 Kolář, J. Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii MLK-26 978-80-89171-58-3 2008
81 Mitrová, E. Nekonvenčný svet prionových chorôb I 978-80-89171-59-0 2008
82 Romančík M. Inkontinencia moču u žien REP-1 978-80-89171-61-3 2009
83 Rovný, I. Verejné zdravotníctvo B5-2 978-80-89171-60-6 2009
84 Kováč E. Zdravotné poistenie B5-3 978-80-89171-62-0 2009
85 Štvrtinová V. Venózny tromboembolizmus B5-4 978-80-89171-63-7 2009
86 Benetin J., Valkovič P. Parkinsonova choroba REP-2 978-80-89171-65-1 2009
87 Riečanský, I. Aterosklerotické choroby MLK-27 978-80-89171-64-4 2009
88 Szilágyiová, M., Šimeková, K. et al. Infektológia pre prax MLK-28 978-80-89171-66-8 2010
89 Kokavec, M. Aktuality z detskej ortopédie I O-1 978-80-89171-67-5 2010
90 Foltán, V. a kol. Manažment, marketing a lieky F-4 978-80-89171-68-2 2010
91 Tombé C. Tichá voda I 978-80-89171-69-9 2010
92 Goncalvesová, E. Srdcová nedostatočnosť P 978-80-89171-70-5 2010
93 Smetanová V. Vysoký krvný tlak - 2. vydanie MLK-29 978-80-89171-71-2 2010
94 Hrušovský, Š. a kol. Propedeutika DE-5 978-80-89171-72-9 2013
95 Hegyi, L., Krajčík, Š. a kol. Geriatria DE-4 978-80-89171-73-6 2010
96 Černáková Dobšovičová, J. Kamienky z mozaiky 2 I 978-80-89171-74-3 2010
97 Vega V. Plnosť I 978-80-89171-75-0 2010
98 Fábryová, V., Sakalová A. Anémie. Diagnostika a liečba v praxi MLK-30 978-80-89171-76-7 2010
99 Brozmanová, B., Spišáková, J., Kokavec, M. Aktuality z ortopedickej protetiky - ortotika a kalceotika I O-2 978-80-89171-77-4 2010
100 Goncalvesová, E. Fibrilácia predsiení P 978-80-89171-78-1 2010
101 Mokáň, M. Diabetes mellitus 1. typu P 978-80-89171-79-8 2011
102 Mokáň, M. Diabetes mellitus 2. typu P 978-80-89171-80-4 2011
103 Ondriášová, M. Kognitívne poruchy vo vyššom veku MLK-31 978-80-89171-81-1 2011
104 Tóth, K. a kol. Organizácia štátnej správy a správne konanie pre sociálne štúdie PRAVO 978-80-89171-82-8 2011
105 Malanuit Zo záhrobia I 978-80-89171-83-5 2011
106 Hegyi, L., Bielik, I. a kol. Základy verejného zdravotníctva I 978-80-89171-84-2 2011
107 Goncalvesová E. Zvýšený cholesterol P 978-80-89171-85-9 2011
108 Bátovský, M. a kol. Rukoväť gastrointestinálnej endoskopie I 978-80-89171-86-6 2012
109 Kokavec, M., Švec, A., Bialik, G.M Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencov O-3 978-80-89171-87-3 2011
110 Mokáň, M. Akútne komplikácie cukrovky P 978-80-89171-88-0 2012
111 Mokáň, M., Galajda, P. Chronické komplikácie cukrovky P 978-80-89171-89-7 2012
112 Šašinka, M., Furková, K. Pandémia nedostatku vitamínu D B5- 978-80-89171-90-3 2012
113 Mehrwehrsteuer, W. Slnko v doline I 978-80-89171-91-0 2012
114 Šutarík, Galajda, P., Mokáň, M. Liečba cukrovky inzulínovou pumpou P 978-80-89171-92-7 2012
115 Uraz, Š. Ukrajinsko-slovenský právnický slovník PRAVO 978-80-89171-93-4 2012
116 Payer, J., Killinger, Z. a kol. Osteoporóza I 978-80-89171-94-1 2012
117 Krajčík, Š., Bajanová, E. Dekubity - prevencia a liečba v praxi MLK-32 978-80-89171-95-8 2012
118 Tóth, K. a kol. Úvod do právnych disciplín pre sociálne štúdie PRAVO 978-80-89171-96-5 2012
119 Dobšovičová Černáková, J. a kol. Kde bolelo, tam bolelo... I 978-80-89171-97-2 2012
120 Bertóková, S. a kol. Špecifiká komunikácie na linke tiesňového volania I 978-80-89171-98-9 2012
121 Hegyi, L. a kol. Sociálna gerontológia B5- 978-80-89171-99-6 2012
122 Bátovský, M. Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii G-1 978-80-89631-00-1 2012
123 Kilian, M., Vajcziková, S. Traumatológia hornej končatiny dospelých I 978-80-89631-01-8 2012
124 Voleková, M. Domáca parenterálna výživa P 978-80-89631-02-5 2013
125 Tlo A. Výčitky I 978-80-89631-03-2 2013
126 Voleková, M. Manuál enterálnej výživy pre ambulantnú prax REP 978-80-89631-04-9 2013
127 Pagáčová, V., Stanovič, J. et al Keď dar znamená život I 978-80-89631-05-6 2013
128 Bertóková, S. a kol. Špecifiká komunikácie na linke tiesňového volania II I 978-80-89631-06-3 2013
129 Michalov J. Dejiny filozofie 20. storočia - 1. časť FIL 978-80-89631-07-0 2013
130 Tóth, K. a kol. Právo a zdravotníctvo II PRAVO 978-80-89631-08-7 2013
131 Michalov J. Dejiny filozofie 20. storočia - 2. časť FIL 978-80-89631-09-4 2013
132 Plačková, S., Cagáňová, B., Kresánek, J. Intoxikácia hubami, rastlinami a živočíšnymi toxínmi I 978-80-89631-10-0 2013
133 Ondriášová, M. Kapitoly z gerontopsychiatrie MLK-33 978-80-89631-11-7 2013
134 Bátovský, M. a kol. Aktuality v gastroenterológii G-2 978-80-89631-12-4 2013
135 Čižmárik, J. Milan Lehký - zo života a diela Os-1 978-80-89631-13-1 2013
136 Hegyi, L., Ochaba, R. Výchova k zdraviu a podpora zdravia I 978-80-89631-14-8 2013
137 Beláček, J. a kol. Vredy predkolenia I 978-80-89631-15-5 2013
138 Tóth K, Pagáčová I. Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo PRAVO 978-80-89631-16-2 2014
139 Kilian M., Vajcziková S. Všeobecná traumatológia dospelých I 978-80-89631-17-9 2014
140 Sýkora, J. a kol. Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňach F5 978-80-89631-18-6 2014
141 Payer, J., Borovský, M. a kol. Osteoporóza pri vybraných ochoreniach I 978-80-89631-19-3 2014
142 Šašinka, M., Furková, K. Chronická obličková choroba - aktuálne problémy I 978-80-89631-20-9 2014
143 Džupa K., Džupa P., Straka M. Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie I 978-80-89631-21-6 2014
144 Michalov J. Poznávanie pravdy REP 978-80-89631-22-3 2014
145 Čižmárik J. Alois Borovanský Os-2 978-80-89631-23-0 2014
146 Černáková J. a kol Materstvo a reuma I 978-80-89631-24-7 2014
147 Bátovský M. a kol. Aktuality v gastroenterológii 2014 G-3 978-80-89631-25-4 2014
148 Šteňo B. Artroplastika bedrového kĺbu O-4 978-80-89631-26-1 2014
149 Béder I. a kol. Systema lymphaticus hominis REP 978-80-89631-27-8 2014
150 Uraz Š. Slovensko Ukrajinský slovník PRAVO 978-80-89631-28-8 2015
151 Plačková S., Cagáňová B. Antidotárium I 978-80-89631-29-2 2014
152 Šagátová A. Pediatrické ošetrovateľstvo 1 S-1 978-80-89631-30-8 2014
153 Hegyi L., Krajčík Š. Geriatria pre praktického lekára - 3. vydanie MLK-34 978-80-89631-31-5 2015
154 Tóth K. Zdravotnícke právo interdisciplinárne PRAVO 978-80-89631-32-2 2015
155 Hrušovský Š. Praktická hepatológia - 3. vydanie MLK-35 978-80-89631-33-9 2015
156 Kováč G. a kol. Racionálna indikácia laboratórnych parametrov B5 978-80-89631-34-6 2015
157 Ďurovič a kol. Klinický obraz bielych plôch MLK-36 978-80-89631-35-3 2015
158 Ondriášová M. Nekognitívna symptomatika pri demenciách vo vyššom veku MLK-37 978-80-89631-36-0 2015
159 Jančovičová A. Bylinková abeceda I-detska 978-80-89631-37-7 2016
160 Michalov J. Národ a jeho učitelia FIL 978-80-89631-38-4 2015
161 Urban Š. Priedušková astma - diagnostika a liečba REP 978-80-89631-39-1 2015
162 Ochaba R., Rovný I. 20. rokov od prijatia Národného programu zdravia I 978-80-89631-40-7 2015
163 Krištúfek P., Matula B. a kol. Funkcia dýchania v klinickej praxi REP 978-80-89631-41-4 2015
164 Čižmárik J. Ernest Alt Os-3 978-80-89631-42-1 2015
165 Bátovský M. Aktuality v gastroenterológii 2015 G4 978-80-89631-43-8 2015
166 Voleková M. Domáca parenterálna výživa REP 978-80-89631-44-5 2015
167 Nagy M., Mučaji P., Grančai D. Farmakognózia F6 978-80-89631-45-2 2015
168 Tóth, K. a kol. Medical law interdisciplinary PRAVO-Aj 978-80-89631-46-9 2016
169 Payer J. a kol. Vybrané klasifikácie v internej medicíne I 978-80-89631-47-6 2016
170 Šagátová, A. a kol. CD - dojčenie digi-CD 978-80-89631-48-3 2016
171 Tóth K. a kol. Zdravotnícke právo transdisciplinárne P 978-80-89631-49-0 2016
172 Michalov J. Duchovná rukoväť chorého REP 978-80-89631-50-6 2016
173 Riečanský I. Slovenská kardiológia 1919-2015 REP 978-80-89631-51-3 2016
174 Džupa K. Výživa a biologicky aktívne látky REP 978-80-89631-52-0 2016
175 Bátovský M. a kol. Aktuality v gastroenterológii 2016 G-5 978-80-89631-53-7 2016
176 Remková, A. a kol. Antitrombotická liečba I 978-80-89631-54-4 2016
177 Valent, Štencl, Bernadič, M. Medailónky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku REP 978-80-89631-55-1 2016
178 Tumová I. Toxikológia pre farmaceutov F7 978-80-89631- 56-8 2016
179 Borovský, P. a kol Gynekologická endokrinológia I 978-80-89631-57-5 2016
180 Popelka V. Zlomeniny pätovej kosti REP 978-80-89631-58-2 2016
181 Šašinka, M., Furková, K., Šagát, T. Dedičné nefropatie I 978-80-89631-59-9 2017
182 Gvozdjaková, A Mitochondriálna medicína a koenzým Q10 REP 978-80-89631-60-5 2017
183 Tóth, K Medizinrecht PRAVO-Nj 978-80-89631-61-2 2017
184 Goncalvesová, E Manuál diagnostických a liečebných postupov interný 978-80-89631-62-9 2017
185 Gazdíková a kol. Komplexný pohľad na problematiku lymfedému REP 978-80-89631-63-6 2017
186 Nagy, M., Grančai, D., Mučaji, P. Farmakognózia (2. vydanie) F8 978-80-89631-64-3 2017
187 Kužela, L. Gastroenterológia - klinické odporúčania I 978-80-89631-65-0 2017
188 Bátovský, M. Aktuality v gastroenterológii 2017 G-6 978-80-89631-66-7 2017
189 Kováč, G. a kol. Laboratórna medicína I 978-80-89631-67-4 2017
190 Kováč, G. a kol. Laboratory medicine I-Aj 978-80-89631-68-1 2017
191 Kilian, M. a kol. Traumatológia hrudníka a brucha dospelých I 978-80-89631-69-8 2017
192 Popelka, V. Calcaneal fractures digi-Aj 978-80-89631-70-4 2017
193 Michalov, J. Kresťanstvo pre každého FIL 978-80-89631-71-1 2017
194 Doležal P., Sičák M. ORL a chirurgia hlavy a krku DE 978-80-89631-72-8 2018
195 Turčány, V. Proglas - CD CD 978-80-89631-73-5 2018
196 Turčány, V. PROGLAS - 3. doplnené a rozšírené REP 978-80-89631-74-2 2018
197 Podracká, Ľ. a kol. Vybrané štandardné diagnostické a terapeutické postupy I 978-80-89631-75-9 2018
198 Fulop, a kol. Mikrobiológia bleskovo Št-1 978-80-89631-76-6 2018
199 Krčméry, V. a kol. Manuál antimikróbnej chemoterapie - 4. vydanie MLK-38 978-80-89631-77-3 2018
200 Vincent, M. Nenápadná stopa I 978-80-89631-78-0 2018
201 Pagáčová, V. Život pokračuje I 978-80-89631-79-7 2018
202 Bátovský, M. a kol. Aktuality v gastroenterológii 2018 G-7 978-80-89631-80-3 2018
203 Michalov, J. Ježiš Kristus - učiteľ, lekár a pán prírody FIL 978-80-89631-81-0 2018
204 Kamenická, D. Najkrajšie víťazstvá REP 978-80-89631-82-7 2018
205 Klobucká, S. Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie O-5 978-80-89631-83-7 2018
206 Krajčík, Š. a kol. Výživa vo vyššom veku MLK-39 978-80-89631-84-1 2018
207 Fulop, a kol. Farmakológia bleskovo Št-2 978-80-89631-85-8 2018
208 Kukumberg, P. Zamyslenie 2018 I 978-80-89631-86-5 2018
209 Košťálová Ľ. a kol. Kazuistiky z detskej endokrinológie 1 K-1 978-80-89631-87-2 2018
210 Bátovský, M. a kol. Aktuality v gastroenterológii 2019 G-8 978-80-89631-88-9 2019
211 Kováčová, G., Kružliak, P. Neodkladné situácie v kardiológii I 978-80-89631-89-6 2019
212 Šagát, T. a kol Pediatria - 3. vydanie (v 2. zväzkoch) DE-7 978-80-89631-90-2 2019
213 Liptáková, A. a kol. Lekárska mikrobiológia DE-8 978-80-89631-91-9 2019
214 Turčány, V. Proglas (vydanie pre školy) REP 978-80-89631-92-6 2020
215 Bátovský, M. a kol. Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu REP 978-80-89631-93-3 2020
216 Michalov, J. Baránkova obeta FIL 978-80-89631-94-0 2020
217 Beňačka, J. Praktická sonografia REP 978-80-89631-95-7 2020
218 Beňačka, J. Duplexná sonografia ciev REP 978-80-89631-96-4 2020
219 Gvozdjáková, A. a kol. Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách REP 978-80-89631-97-1 2020
220 Bátovský, M. a kol. Od príznakov k liečbe I 978-80-89631-98-8 2020
221 Czakó, L. a kol Propedeutika mikrovaskulárnej chirurgie REP 978-80-89631-99-5 2020
222 Žigrai, M. Wilsonova choroba I 978-80-8229-000-7 2020
223 Goncalves, F., Kliment, J. Horňákova urológia pre praktických lekárov - 3. MLK-40 978-80-8229-001-4 2020
224 Zamborský, R. Problematika úrazov u geriatrického pacienta I 978-80-8229-002-1 2020
225 Beňačka, J., Beňačka, O., Praktická echokardiografia REP 978-80-8229-003-8 2021
226 Mučaji, P., Slezáková, I. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave v rokoch 2010 – 2020
F 978-80-8229-004-5 2021
227 Harvanová, Ľ. Kardiovaskulárne komplikácie pri mnohopočetnom myelóme MLK-41 978-80-8229-005-2 2021
228 Vojtaššák J., Vojtaššák J. Ortopédia pre prax O-6 978-80-8229-006-9 2021
229 Čižmárik J. Magdaléna Fulmeková Os-4 978-80-8229-007-6 2021
230 Čižmárik J. Magda Mária Šaršúnová Os-5 978-80-8229-008-3 2021
231 Labudová, M., Puteková S. Vybrané kapitoly z vnútorného lekárstva pre nelekárske odbory I 978-80-8229-009-0 2021
232 Čižmáriková, R. Jozef Čižmárik Os-6 978-80-8229-010-6 2021
233 Liptáková A. a kol. Stanovenie hladiny HB V RNA CD 978-80-8229-011-3 2021
234 Dobrovanov, Furková K. pandémia Covid 19: ochranné úlohy vitamínu D I 978-80-8229-012-0 2021
235 Malaník Z., Kapeller K. Radosti a žiale Karola Kapellera REP 978-80-8229-013-7 2021
236 Šagát T. Andrej Getlík - nestor slovenskej pediatrie REP 978-80-8229-014-4 2021
237 Kováč G. a kol. Základy laboratórnej diagnostiky vo vnútornom lekárstve I 978-80-8229-015-1 2021
238 Rusňák I. a kol. Gynekológia - učebné texty pre medikov REP 978-80-8229-016-8 2021
239 Furková K. Vitamín D I 978-80-8229-017-5 2021
240 Beňačka J., Beňačka O. Point of care - urgentná sonografia REP 978-80-8229-018-2 2021
241 Czakó L. a kol. Orálna a maxilofaciálna chirurgia v kocke - otázky a odpovede I 978-80-8229-019-9 2022
242 Krajčík Š. a kol. Geriatria - 2. vydanie DE-9 978-80-8229-020-5 2022
243 Májek, Torok Poškodenie pľúc pri umelej pľúcnej ventilácii I 978-80-8229-021-2 2022
244 Labudová Komunikácia vo fyzioterapii I 978-80-8229-022-9 2022
245 Dobrovanov O., Furková K. Pandémia COVID-19: aktuality I 978-80-8229-023-6 2022
246 Čižmárik J. Vladimír Špringer Os-7 978-80-8229-024-3 2022
247 Goncalvesová E. Manuál diagnostických indikačných a liečebných postupov interný 978-80-8229-025-0 2022
248 Dobrovanov O. Vitamíny I 978-80-8229-026-7 2023
249 Liptáková A. a kol. Lekárska mikrobiológia - 2. vydanie DE-10 978-80-8229-027-4 2023 
250 Sirotňák M. a kol. Chirurgia pečene DE-11 978-80-8229-028-1 2023 
251 Krčméry V. a kol. Manuál antimikróbnej chemoterapie - 5. vydanie MLK-42 978-80-8229-029-8 2023 
252 Straka I. Pumpové systémy v liečbe Parkinsonovej choroby MLK-43 978-80-8229-030-4 2023 
253 Gazdíková K. Mitochondriálna nefrológia MLK-44 978-80-8229-031-1 2023
254 Kováč G. a kol. Basics of Laboratory Diagnostics in Internal Medicine - contents  I 978-80-8229-032-8 2023
255 Gazdíková K. Mitochondriálna imunológia MLK-45 978-80-8229-033-5 2023
256 Čižmárik J., Čižmáriková R. Pavel Blažíček Os-8 978-80-8229-034-2 2023
257 Almaši M. a kol. Základy usg v ORL a chirurgii hlavy a krku REP 978-80-8229-035-9 2024
258 Schwarzová K. a kol. Borrelia burgdorferi a lymská borelióza I 978-80-8229-036-6 2024
259 Mikuš T. Svedectvo - cesta Slovenska k samostatnej štátnosti I 978-80-8229-037-3 2024
260   Pripravujeme I 978-80-8229-038-0 2024
261 Liptáková A. a kol. Lekárska mikrobiológia pre zubárov I 978-80-8229-039-7 2024
262 Liptáková A. et al. General microbiology for dentals students I 978-80-8229-040-3 2024
263          
264          
265