Brožúra Keď dar znamená život z nadácie Dar životaBrožúra Keď dar znamená život od Občianskeho združenia Dar života zameraná na pacientov s transplantovaným srdcom.

Brožúru otvoríte kliknutím na podtrhnutý názov, prípadne na obrázok.

Publikácia je nepredajná.

58 strán, plnofarebná, ISBN 978-80-89631-05-6

 


Obsah publikácie Keď dar znamená život

Skôr, ako sa začítate do pravdivých viet o darovaní života . . . . . . . . . . . . . . 7
Transplantácia srdca ako súčasť zdravotníckej starostlivosti (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9
Príbeh môjho mladého srdca .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10
Srdcové zlyhávanie (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
Dostala som vzácny dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prognóza a režimové opatrenia pri srdcovom zlyhávaní (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  16
Príbeh mladej ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piaty v poradí .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  18
História a súčasnosť transplantológie srdca na Slovensku . . . . 18
Transplantácia srdca nie je zákrok podľa šablóny (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  19
Transplantácia srdca bola jediná možnosť .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  21
Čerpadlo na čakanie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  22
Význam implantácie čerpadla (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  23
Návrat k životu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Náhlivý život a čerpadlá? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  26
Obsluha čerpadla (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  27
Kvalita života (MUDr. Ivan Varga, PhD.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  29
Mám dvakrát narodeniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Starý život s novým srdcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Druhá šanca .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  35
Pohľad psychológa (PhDr. Pavla Nôtová, PhD., klinický psychológ) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  35
Obyčajný príbeh neobyčajného človeka . . . . . . . . . . . . 37
Príbeh srdca môjho ocka .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40
Darcovstvo orgánov – odborný pohľad
(MUDr. Martin Chrastina, koordinátor Transplantačného centra) . . . 42
Smrť mozgu .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  42
Legislatívno-etické aspekty darcovstva .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  42
Náš syn pomohol iným aj po svojej smrti . . . . . . . . . . . 44
Vzácnosť každého dňa .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  47
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca . . . . . . . . . . 47
Transplantácie ako kontinuálny proces (MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  47
Môj príbeh tak trochu inak .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  49
Občianske združenie DAR ŽIVOTA . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ako ďalej? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  52
Dôležité odkazy .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  54

 

 


 

Dôležité odkazy

Informácie o Občianskom združení DAR ŽIVOTA nájdete na: www.darzivota.sk
Informácie o Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Bratislave nájdete na : www.nusch.sk
Informácie o Oddelení zlyhávania a transplantácii srdca, NÚSCH, a. s. nájdete na: www.nusch.sk/sk/oddelenie-zlyhavania-a-transplantacie-srdca
Informácie o Slovenskom centre orgánových transplantácií nájdete na: www.ncot.sk

Táto knižka je nepredajná a my Vám ju darujeme.

Ak máte pocit, že ideme správnym smerom a robíme dobrú vec, môžete nám pomôcť.
Ak sa rozhodnete finančne nás podporiť, môžete nám poslať Váš finančný príspevok na účet číslo: 0364383284/0900
Za každú pomoc ďakujeme.

Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Centrum I 54/129
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 42145848