Rukoväť gastrointestinálnej endoskopie

CHOROBY PAŽERÁKA        7
Anatómia a fyziológia        7
Anamnéza a klinické príznaky pri chorobách pažeráka        7
Vyšetrovacie metódy pri chorobách pažeráka        8
Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)        10
Ezofagitídy        12
Achalázia        12
Hiátové hernie pažeráka        15
Divertikuly pažeráka        16
Varixy pažeráka        17
Endoskopická liečba pažerákových varixov         18
Karcinóm pažeráka        22
Endoskopická liečba nádorov pažeráka         23


Internetový obchod ShopHerba


CHOROBY  ŽALÚDKA  A  DVANÁSTNIKA        27
Anatómia a fyziológia        27
Anamnéza a klinické príznaky pri chorobách žalúdka a dvanástnika        27
Vyšetrovacie metódy pri chorobách žalúdka a dvanástnika        28
Diagnostická ezofágo-gastro-duodenoskopia        29
Endoskopická ultrasonografia žalúdka a dvanástnika        32
Terapeutická endoskopia žalúdka a dvanástnika        33
Gastritídy a gastropatie        42
Funkčná žalúdková dyspepsia        44
Peptický vred a vredová choroba        46
Helicobacter pylori        47
Polypy a nádory žalúdka        49

CHOROBY TENKÉHO ČREVA        52
Anatómia a fyziológia        52
Anamnéza a klinické príznaky pri chorobách tenkého čreva        52
Vyšetrovacie metódy pri chorobách tenkého čreva        53
Enteroskopia        53
Kapsulová enteroskopia         55
Céliakia        56
Laktózová intolerancia a deficit laktázy        57
Malabsorpčný syndróm        58
Nádory tenkého čreva        59

CHOROBY HRUBÉHO ČREVA A REKTA        62
Anatómia a fyziológia        62
Anamnéza a klinické príznaky pri chorobách kolorekta        63
Vyšetrovacie metódy pri chorobách kolorekta        64
Diagnostická kolonoskopia        68
Terapeutická kolonoskopia        70
Zápcha        76
Ulcerózna kolitída         77
Crohnova choroba        79
Hirschprungova choroba (megacolon congenitum)        84
Divertikulová choroba hrubého čreva        85
Dráždivé hrubé črevo (irritable bowel syndrome = IBS)        86
Polypy a vrodené polypózne syndrómy hrubého čreva        87
Kolorektálny karcinóm (Krka)        91

CHOROBY  ŽLČNÍKA  A  ŽLČOVÝCH  CIEST        94
Anatómia a fyziológia        94
Anamnéza a klinické príznaky pri chorobách žlčového traktu        94
Vyšetrovacie metódy pri chorobách žlčového traktu        95
Endoskopická retrogádna cholecysto-cholangiopankreatikografia (ERCP)        96
Perkutánna transhepatálna cholecysto-cholangiografia (PTC)        100
Terapeutická endoskopia žlčových a pankreatických ciest        102
Cholestáza         108
Akútna cholecystitída         109
Chronická cholecystitída        110
Akútna cholangitída        111
Chronická cholangitída        112
Cholecystolitiáza        112
Choledocholitiáza        114
Nádory žlčníka a žlčových ciest        115

CHOROBY PANKREASU        118
Anatómia a fyziológia        118
Anamnéza a klinické príznaky pri chorobách pankreasu        119
Vyšetrovacie metódy pri chorobách pankreasu        120
Akútna pankreatitída        121
Chronická pankreatitída        123
Nádory exokrinného pankreasu        124

CHOROBY PEČENE        126
Anatómia a fyziológia        126
Anamnéza, klinický obraz a fyzikálny nález        127
Laboratórne a pomocné vyšetrenia pečene        128
Biopsia pečene        128
Perkutánna (necielená) biopsia pečene        128
Ikterus             130
Poškodenie pečene liekmi        131
Nealkoholové stukovatenie pečene        132
Vírusové hepatitídy        133
Autoimunitné poškodenie pečene a žlčových ciest        137
Hereditárna hemochromatóza („bronzový diabetes“)        138
Wilsonova choroba (hepatolentikulárna degenerácia)        138
Cirhóza pečene        139

DEKONTAMINÁCIA A STERILIZÁCIA ENDOSKOPICKÝCH PRÍSTROJOV, PRÍSLUŠENSTVA, AKCESÓRIÍ A PROSTREDIA         142
Dezinfekcia a sterilizácia        143
Dekontaminácia endoskopov        147
Dezinfekcia endoskopov        151
Sterilizácia endoskopov        153
Dezinfekcia povrchov        154
Dve poznámky na záver        154