Problematika úrazov u geriatrického pacientaObsah       
Predhovor        
Úvod

1  Epidemiológia úrazov a štatistické zhodnotenie úrazovosti       
1.1  Príčiny vzniku úrazov seniorov      

 

2  Štatistické rozdelenie úrazov       
2.1  Štatistické rozdelenie úrazov podľa miesta vzniku       
2.2  Delenie úrazov podľa ich závažnosti        

3  Špecifiká jednotlivých poranení charakteristických pre vyššiu vekovú skupinu        
3.1  Muskuloskeletárne poranenia        
3.2  Úrazy hlavy       
3.3  Úrazy hrudníka        
3.4  Intoxikácie        
3.5  Popáleniny a poleptania        
3.6  Podchladenie (hypotermia)       
3.7  Omrzliny       
3.8  Úrazy spôsobené fyzickým násilím   

4  Osobitosti reakcie organizmu staršieho pacienta na úrazy a základné zásady liečebných postupov        
4.1  Príprava pacienta na operačné výkony        
4.2  Chirurgický manažment a súvisiace komplikácie       
4.3  Základné špecifiká pooperačnej starostlivosti u seniora       
4.4  Rehabilitácia po úrazoch 

5  Prevencia úrazov u seniorov – preventívne opatrenia na zníženie úrazovosti u seniorov       
5.1  Primárna prevencia        
5.2  Sekundárne preventívne opatrenia        
5.3  Terciálna prevencia   

Použitá literatúra