Vybrané kapitoly z vnútorného lekárstva pre nelekárske odboryÚvod

1.1 Diagnóza, diagnostický proces
1.2 Etika v medicíne
1.3 Zdravotná dokumentácia
1.4 Evidence based medicine (EMB)
1.5 Štatistika

2.1 Anamnéza

2.2 Lekárske tajomstvo

3 Základy internej propedeutiky

3.1 Fyzikálne vyšetrenie – základy
3.2 Merateľné fyzikálne indikátory

4 Vyšetrovacie metódy

4.1 Laboratórne vyšetrovacie metódy
4.1.1 Vyšetrenie moča
4.1.2 Vyšetrenie krvi
4.1.3 Acidobáza
4.1.4 Metabolizmus vody a elektrolytov
4.1.5 Biochemické vyšetrenie séra
4.2. Zobrazovacie metódy
4.2.1 Roentgen (RTG)
4.2.2 Počítačová tomografia
4.2.3 Ultrasonografia
4.2.4 Magnetická rezonancia
4.2.5 Scintigrafia
4.2.6 Bezpečnosť zobrazovacích metód
4.2.7 Osteodensitometria
4.3 Endoskopie
4.4 Histológia
4.5 Elektrofyziologické metódy
4.5.1 Elektromyografia
4.5.2 Eletroencefalografia
4.5.3 Elektrokardiografia
4.6    Spirometria     
4.7    Neurologická   propedeutika     

5       Ochorenia kardiovaskulárneho systému  

5.1    Anatomické poznámky           
5.2    Všeobecné  symptómy          
5.3    Ateroskleróza          
5.4    Ischemická  choroba  srdca        
5.4.1  Akútne  formy  ICHS          
5.4.2  Chronické  formy  ICHS            
5.5    Hypertenzná  choroba             
5.6    Arytmie              
5.7    Srdcové  vady            
5.8   Zápalové  ochorenia  srdca     
5.8.1  Kardiomyopatie      
5.8.2  Chronické  srdcové  zlyhanie   
5.9    Kardiovaskulárne  operácie       
5.10   Prevencia  kardiovaskulárnych  ochorení    
5.11   Kardiovaskulárna  rehabilitácia    

6    Ochorena  periférneho  arteriálneho  systému   

6.1  Anatómia            
6.2   Prehľad  ochorení  arteriálneho  systému  
6.2.1   Ateroskleróza      
6.2.2   Akútny  tepenný  uzáver    
6.2.3  Arteriálna  aneuryzma    
6.2.4   Raynaudova  choroba    
6.3   Diagnostické  vyšetrenia        
6.4   Rehabilitácia  ischemického  syndrómu  DK      

7    Ochorena  periférneho  venózneho  systému  

7.1   Anatómia           
7.2   Ochorenia  venózneho  systému       
7.2.1   Žilové  varixy      
7.2.2   Klinické  vyšetrenie     
7.2.3   Terapia  varixov    
7.3   Chronická  žilová  nedostatočnosť      
7.4   Žilová  trombóza          
7.5   Flebitída            

8   Lymfatický  systém         

9    Literatúra