Borrelia burgdorferi a lymská borelióza

Stručný obsah knihy

  • Patogenita a imunita
  • Lymská borelióza
  • Klinický obraz
  • Diagnostika
  • Terapia
  • Prevencia
  • Epidemiológia

shopherba.sk

 

Úplný obsah knihy

Zoznam skratiek        
1  Úvod        
2  Všeobecná charakteristika        
2.1  História         
2.2 Rod Borrelia          
2.2.1  Taxonomické zaradenie a rozdelenie        
2.3  Borrelia burgdorferi s. l. – morfológia a fyziológia baktérie         
2.4  Antigénna štruktúra  
2.4.1. Povrchové antigény proteínovej povahy       
2.4.2  Dekorín viažuce proteíny       
2.4.3  Bičíkové (flagelárne) antigény proteínovej povahy       
2.4.4  Proteíny teplotného šoku       
2.4.5  Bdr proteíny        
2.4.6  VlsE proteín        
3  Transmisia borélií        
3.1  Vektory Borrelia burgdorferi s.l.         
3.1.1  Kliešte        
3.1.2  Koinfekcie prenášané kliešťom        
3.1.3  Hostitelia Borrelia burgdorferi       
3.2  Prenos borélií v prírode         
3.3  Patogenéza LB         
3.4  Patogenita a imunita          
3.4.1  Imunitná odpoveď hostiteľa        
4  Lymská borelióza         
4.1  Klinický obraz         
4.1.2. Včasná lokalizovaná infekcia        
4.1.3  Včasná diseminovaná infekcia        
4.1.4  Neskorá diseminovaná forma       
4.1.5  Post-Lyme syndróm         
4.1.6  LB v tehotenstve        
4.1.7  Atypické príznaky LB       
4.2  Diagnostika lymskej boreliózy         
4.2.1  Klinická diagnostika        
4.2.1.1 Včasná lokalizovaná infekcia        
4.2.1.2  Včasná diseminovaná infekcia        
4.2.1.3  Neskorá diseminovaná forma       
4.2.1.4  Postboréliový (Lyme) syndróm       
4.2.1.5  Diferenciálna diagnostika       
4.2.2  Laboratórna diagnostika        
4.2.2.1  Priame metódy        
4.2.2.2  Nepriame metódy       
4.3  Terapia         
4.3.1  Lymská borelióza v tehotenstve         
4.3.2  Postboréliový syndróm        
4.3.3  Prognóza        
5  Prevencia       
6  Epidemiológia        
6.1  Epidemiologická situácia na Slovensku         
7  Záver        
8  Zoznam literatúry       
Z recenzií       

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby