Praktická hepatológia

ZOZNAM SKRATIEK

Predhovor k I. vydaniu       
Predhovor k II. vydaniu       
Predhovor k III. vydaniu        
Úvod

1. ČASŤ – CHOROBY PEČENE

Anatómia, fyziológia a mechanizmy poškodenia pečene       
Vyšetrenie pečene       
Syndromológia


Internetový obchod ShopHerba


Akútne zlyhanie pečene       
Poškodenie pečene liekmi a toxickými látkami       
Alkoholová choroba pečene       
Nealkoholová tuková choroba pečene        
Klasifikácia chronických hepatitíd        
Hepatitída B       
Hepatitída C       
Autoimunitné hepatitídy       
Primárna biliárna cirhóza       
Primárna sklerotizujúca cholangitída       
Cirhóza pečene        
Cysty, abscesy a nádory pečene       
Vrodené a geneticky podmienené choroby pečene       
Postihnutie pečene pri iných chorobách       
Pečeň a gravidita       
Transplantácia pečene

 

2. ČASŤ – CHOROBY ŽLČOVÉHO SYSTÉMU

Žlčový systém a jeho anomálie       
Vyšetrenie žlčového systému       
Cholelitiáza       
Nádory žlčového sysému       
Poruchy funkcie žlčového sysému a iatropatogénne poškodenia       
Záver       
Odporúčaná literatúra       
Vecný Register       
Menný register        
Príloha