ParkinsonZoznam skratiek       

Úvod       

1    Parkinsonova choroba       

1.1    Modely šírenia neuropatológie Parkinsonovej choroby       

1.2    Klinický obraz Parkinsonovej choroby a progresia

1.2.1    Motorické príznaky Parkinsonovej choroby     

   

1.2.2    Nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby        

1.2.3    Progresia Parkinsonovej choroby        

1.3    Farmakologická liečba Parkinsonovej choroby a princípy liečby       

2    Liečba pokročilých štádií Parkinsonovej choroby       

3    Intestinálne pumpové systémy       

3.1    Levodopa/karbidopa intestinálny gél       

3.2    Levodopa/entakapón/karbidopa intestinálny gél       

3.3    Perkutánna endoskopická gastrostómia s jejunálnou extenziou (PEG-J)       

3.3.1    Príprava pacienta a zavedenie PEG-J        

3.3.2    Starostlivosť o pacienta s PEG-J        

3.3.3    Komplikácie v súvislosti s PEG-J

4    Subkutánna infúzia apomorfínu       

5    Komplexná starostlivosť o pacienta s pumpovým systémom        

6    Inovácie v pumpových systémoch       

Zoznam bibliografických odkazov   

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby