Aterosklerotické choroby1 Úvod

2 Epidemiológia srdcovocievnych chorôb
2.1 Charakteristika SCCH, so zreteľom na choroby podmienené aterosklerózou
2.2 Geografické rozdiely v úmrtnosti na SCCH
2.3 Klasifikácia CHOS
2.4 Mortalita na SCCH/CHOS a jej trendy v Európe (Baráková, Riečanský)
2.5 Hospitalizácia na SCCH/CHOS v Európe (Baráková, Riečanský)


Internetový obchod ShopHerba


2.6 Epidemiológia SCCH/CHOS na Slovensku (Baráková)
2.7 Vybrané epidemiologické štúdie, programy kontroly SCCH
2.8 Kardiovaskulárny program SR
2.9 Rizikové faktory aterosklerózy
2.10 Rizikové faktory SCCH/CHOS v populácii na Slovensku – výsledky z rokov 1993 - 2004
2.11 Srdcové zlyhanie

 

3 Prevencia aterosklerotických SCCH
3.1 Odporúčania EKS
3.2 Princípy zmien správania a manažment behaviorálnych rizikových faktorov

4 Literatúra

5 Zoznam tabuliek

6 Zoznam obrázkov

7 Vecný index