Edícia Malá lekárska knižnica, ktorá vychádza v Zdravotníckom vydavateľstve Herba v Bratislave, si za viac ako desaťročie získala pozornosť nielen lekárov 1. kontaktu, ale aj odborných lekárov a špecialistov pôsobiacich v najrôznejších odboroch klinickej praxe. Postgraduálne orientované odborné publikácie prinášajú nielen najnovšie poznatky z rôznych odborov, ale aj praktické skúsenosti klinických pracovníkov, ktoré sú dôležitým (a obľúbeným) študijným materiálom v rámci špecializačného vzdelávania lekárov. Počet zväzkov tejto edície prekročil už druhú desiatku a už v najbližšom období sa dostanú na knižný trh najnovšie vydania ďalších aktuálnych titulov.

Dnes v 1. vydaní predkladáme čitateľom dielo doc. MUDr. M. Kokavca, PhD. a PhDr. E. Žiakovej „Vývojová dysplázia bedrového kĺbu“. Klinická prax autorov, ich dlhoročné skúsenosti s liečbou vývojovej dysplázie bedrového kĺbu vyústili do prípravy publikácie, v ktorej predstavujú možnosti prevencie, diagnostiky a liečby vychádzajúce z princípov vývojovej kineziológie. Ide o novú a doteraz nerozpracovanú metódu diagnostiky a liečby vývojovej dysplázie bedrového kĺbu – problematiky, ktorá je stále v centre pozornosti ortopédov na celom svete. Veľmi podrobne s akcentom na princípy kineziológie autori detailne analyzujú vývoj a motoriku dieťaťa a presne definujú jeho normálny aj patologický vývoj v rôznych obdobiach a rôznych polohách. Pochopenie týchto princípov umožňuje lekárom cielene zasiahnuť tak, aby sa včas nielen rozoznala prípadná anomália vývoja, ale aby sa vytvoril priestor aj pre jej liečbu.

Priaznivé hodnotenie rukopisu tejto publikácie skúseným recenzentom, ale aj naše skúsenosti hovoria, že toto dielo osloví nielen ortopédov a chirurgov, ale aj širšiu skupinu pediatrov a lekárov 1. kontaktu, ktorí uvítajú praktické skúsenosti a návody pri diagnostike a prevencii vývojovej dysplázie bedrového kĺbu. Ďakujeme autorom za precíznu prípravu rukopisu a spoluprácu pri redakčnej príprave publikácie.

Na tomto mieste chceme poďakovať aj recenzentovi prof. MUDr. V. Bialikovi, PhD. z Rambam medical center (Izrael) za priaznivé posúdenie diela a spoluprácu. Sme presvedčení, že stále sa rozširujúca spolupráca so zahraničnými odborníkmi sa premietne nielen do vyššej odbornej úrovne našich publikácií, ale postupne aj do prieniku publikácií našich autorov do svetovej odbornej spisby.

V Bratislave 2008

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,
odborný redaktor