Ortopedická diagnostika

Z00.0 Všeobecné lekárske vyšetrenie
Z00.1 Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa
Z00.2 Vyšetrenie v perióde rýchleho rastu v detstve
Z00.3 Vyšetrenie vývinu dospievajúceho


Z02.x Vyšetrenie na administratívne účely

Ortopedický princíp analýzy etiopatogenézy

M99.0 Segmentálna a somatická dysfunkcia
M99.8 Iné biomechanické lézie
M99.9 Bližšie neurčená biomechanická lézia

Základom ortopedického myslenia je princíp statiky a biomechaniky. Stredobodom pozornosti ortopedického myslenia sú poruchy súhry muskuloskeletovej a kĺbovej funkcie. Veľká časť ortopedických ochorení sa dá vysvetliť poruchou statiky a biomechaniky muskuloskeletového systému. Cieľom ortopedickej diagnostiky je analýza morfologických zmien a funkčných porúch v makroskopickej a mikroskopickej oblasti. Často však zisťujeme, že nie je priamy vzťah medzi poruchou formy a funkcie.

Morfologické zmeny podporného a pohybového orgánu (skolióza, skrátenie končatiny) nemusia spočiatku viesť k funkčným poruchám. Neskôr môžu vzniknúť ťažkosti spôsobené napríklad zväčšením objemu vo vnútri tkanivových obalov následkom zápalových zmien, hromadením produktov patologického procesu, tvorením tkaniva alebo chronickými deformačnými zmenami.

Klinická diferenciálna diagnostika artikulárneho opuchu

R60.0 Lokalizovaný opuch

Obzvlášť dôležitá je diferenciácia patologických stavov na kĺbe, ktoré sa prejavia zväčšením kĺbu. Tu je nevyhnutné rozlišovať medzi opuchom kĺbového puzdra vytvorením výpotku v kĺbe, alebo deformačnými zmenami samotného kĺbu. Morfologické zhrubnutie kĺbu s plastickou synovitídou (palpačne zistený plastický opuch) môžeme pozorovať pri chronických zápalových procesoch kĺbu aj pri artróze s opakovanými bolestivými dráždivými stavmi (aktivovaná artróza). Zhrubnutie kĺbu sa vyskytuje pri traumatických poškodeniach kĺbu s akútnymi zápalovými zmenami a edematóznym presiaknutím kĺbového puzdra, ale aj pri primárnych zápalových kĺbových ochoreniach. Ak sa vytvorí výpotok v kĺbe, môže byť krvavý, serózny, serózny s detritom, fibrinózny alebo hnisavý.

Čím vyšší je počet leukocytov vo výpotku, tým pravdepodobnejšia je deštrukcia chrupky leukocytovými lyzozómami.

To platí obzvlášť pri hnisavom kĺbovom výpotku. Diferencovanie symptómov kĺbového zdurenia je preto prognosticky veľmi dôležité. Zhrubnutie kĺbu je spôsobené aj samotnými chorobnými alebo poúrazovými deformačnými zmenami.

Klinické vyšetrenie a paraklinické vyšetrovacie metódy

Takéto rozdelenie je vhodné pre pochopenie praktickej ortopédie. Klinické ortopedické vyšetrenie je samotné vyšetrenie pacienta („pri posteli pacienta“), keď lekár vykonáva vyšetrenie bez pomoci iných technických možností.