Milan Lehký - zo života a diela - obsah knihy

Milan Lehký - zo života a diela. Herba

Prológ        

Detstvo a mladosť

Detstvo. Gymnázium. SNP.  Maturita.

Vysokoškolské štúdiá
Praha. Bratislava.

Obdobie po promócii
Slovakofarma. Vojenská prezenčná služba.

 


Internetový obchod ShopHerbaKatedra farmácie
Vznik 1.12.1957. Organizátorská, pedagogická, vedecko-výskumná činnosť. Ústav pre vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov. Katedra lekárenských laborantov.

Katedra lekárenstva
Vznik 1.4.1969. Budovanie jednotného špecializačného odboru. Viacstupňové postgraduálne špecializačné vzdelávanie. Základné špecializačné odbory. Nadstavbové špecializačné odbory.

Lekárnická sekcia
Vznik Lekárnickej sekcie pri SFS. Snaha o organizovanú a špecializovanú činnosť vo farmácii. Hlavný odborník MZ pre lekárenstvo. Úsek farmaceutických odborov pri riaditeľstve ILF.

Lekárnické dni        
Prvé Lekárnické dni v roku 1972. Úloha LD – riešenie problémov v liečebno-preventívnej starostlivosti. Organizácia a riadenie farmácie. Koncepčné úlohy v jednotlivých farmaceutických odboroch. Medzinárodná spolupráca.

Odborná a vedecká príprava
Príprava pre prax. Kandidatúra. Habilitácia. Návrh na menovanie za profesora.

Výchova farmaceutov

ILF Praha. ILF Bratislava.  FaF UK. Míľniky.

Liečivé rastliny
História časopisu. Význam vydávania časopisu Naše liečivé rastliny. Rok 1989.

Vydavateľstvo Herba
Vydavateľstvo. Vznik 1990. Vydávanie časopisov so zdravotníckou tematikou. Vydávanie kníh vo farmaceutickej a lekárskej edícii. Malá a Veľká lekárska knižnica.

Vydanie Slovenského farmaceutického kódexu a Slovenského liekopisu
Normatívne diela pre farmaceutickú odbornú verejnosť. Slovenský farmaceutický kódex. Slovenský liekopis.

Proglas
Významné dielo slovenskej histórie a literatúry. Krásny príbeh spojený s nadšením a odhodlaním pri vydávaní diela.

Ďalšie záujmy

Rodina. Príroda. Hron – splav. Knihy.

Epilóg        

Ocenenia

Čestné členstvo. Menovania. Ceny. Pamätné medaile

Bibliografia najvýznamnejších prác

Pôvodné vedecké experimentálne práce. Kvalifikačné práce. Vedecko-populárne práce. Knižné publikácie.

Pramene k literatúre
Použitá literatúra.

Ex libris doc. M. Lehkého (Z. Bugáň)        


Ohlas na Proglas (K. Kapeller)


Sumáre
Sumár. Summary. Lebenslauf. Résumé.