Alois Borovanský - farmaceutický chemik par excellence

Alois Borovanský

www.shopherba.sk

Prológ
Ranné obdobie vývoja a štúdia
Obdobie na Masarykovej Univerzite v Brne 
Obdobie na Univerzite Komenského v Bratislave
Borovanského jeden pracovný deň
Borovanského jeden voľný deň


Habilitácia
Pedagogická činnosť
Vedeckovýskumná činosť
Prodekan FaF UK
Činnosť vo farmaceutických spoločnostiach
Hodnotenia (aj komplexné)
Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Borovanského postrehy, bonmoty a glosy
Vedecká škola
Aktivity na dôchodku
Epilóg
Bibliografia najvýznamnejších prác
Použitá literatúra
Sumár, Summary, Lebenslauf, Résumé
O autorovi