Magdaléna Fulmeková - obsah knihy

Magdaléna FulmekováPrológ       
Detstvo a mladosť       
Základné a stredoškolské štúdium       
Vysokoškolské štúdium       
Obdobie po promócii       
Činnosť v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 

      
Lekárnické dni       
Katedra farmaceutickej prevádzky FaF UK       
Kandidatúra vied       
Univerzitná lekáreň FaF UK        
Habilitácia       
Z Magdalény Horňáčkovej pani Magdaléna Fulmeková       
Slovenka roka 2012 v kategórii Zdravotníctvo       
Založenie časopisu Praktické lekárnictvo        
Ďalšie záujmy       
Epilóg       
Ocenenia       
Bibliografia najvýznamnejších prác       
Použitá literatúra       
Sumár       
Summary       
Lebenslauf        
Résumé       
Poďakovanie       
O autorovi