Magdaléna Fulmeková - Detstvo a mladosť

Magdaléna Horňáčková sa narodila 17. 8. 1950 v malej dedinke Závada (596 obyvateľov) nachádzajúcej sa pod horami Považského Inovca, okres Topoľčany v Nitrianskom kraji.
Narodila sa ako tretie dieťa manželom Augustínovi Horňáčkovi (1909 až 1982) a Štefánii Horňáčkovej (1923 – 2010).


Ako sa mi niekoľkokrát zdôverila, bola očakávaná, nakoľko už mala dvoch starších bratov. Prvý brat Ján zomrel ako dva a polročný, druhý brat bol Emil, tretí Marek, potom bola ona, po nej sa narodili ešte sestra Johana a posledný brat Ján, ktorý dostal meno po zosnulom prvom bratovi.
Rodičia boli jednoduchí ľudia, mali len základné vzdelanie a pracovali v poľnohospodárstve. Otec sa venoval hlavne prácam okolo poľnohospodárskych strojov, mama bola najskôr domáca, neskôr pracovala v Jednotnom roľníckom družstve (JRD).