Magda Mária ŠaršúnováPrológ        
Rodisko, rodičia a štúdium        
Po promócii        
Laboratórium pre kontrolu liečiv Krajského ústavu národného zdravia, Bratislava        
Pedagogická činnosť        
Vedecko-výskumná činnosť        
Habilitačné konanie  

      
Inauguračné konanie        
Činnosť v odborných spoločnostiach        
Epilóg        
Ocenenia         
Bibliografia najvýznamnejších prác        
Použitá literatúra        
Sumár        
Summary        
Lebenslauf        
Résumé        
Poďakovanie         
O autorovi


Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby