Ani kvapku, ani šluk,
ani pohľad, ani zvuk,
ani záver na začiatok –
nikomu už ani muk!
Ani dúšok z cudzích rúk...

Cesta odnikadiaľ nikam
a ja sa mykám.
Mykaním sa mi uľaví,
nesmrteľnosť sa odplaví
a ja sa zamykám
v záhrobnom chotári
a navždy unikám
do temnej žihľavy.