Nazbierané všakovaké čačky,
plné vrecia bez akejkoľvek mačky,
posvätné stalo sa mi pomäteným
v honbe za nejasným zatratením.

Poznal som len budúcnosť a tiene minulosti,
často som sa vznášal a poddával sa cnosti,
postretlo ma rôznorodé trápenie,
až som sa prepadol do vôd prítomnosti.

Niet úniku z bahna záhrobného bytia,
ani hláska nevydám zo svojho vytia,
prítomnosť zaliala ma kalnou vodou
tak, ako miliardy predo mnou –
vrátil som sa domov.