Zdravotnícke právo transdisciplinárnePredslov


Práva pacientů a Evropský soud pro lidská práva

Vladimíra Pejchalová Grünwaldová


Práva a povinnosti fyzických osôb v prevencii prenosných ochorení
Ivana Pagáčová


Legislatívne aspekty transportu kriticky chorých a nezrelých novorodencov v  Slovenskej a Českej republike
Ladislav Jančo, Norbert J. Ostró


Ústavněprávní aspekty práva na zdraví
Olga Sovová

 


Internetový obchod ShopHerba


Kvalita v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako jeden z atribútov práv pacientov
Mária Grüllingová, Diana Horvátová


Regulácia vzťahov medzi pacientskými organizáciami a farmaceutickým priemyslom na slovensku z pohľadu farmaceutického priemyslu
Igor Novák


Právo pacienta nesúhlasiť s navrhovanou liečbou alebo jej časťou
Ingrid Olejárová


Second opinion, alebo právo na druhý názor
Diana Horvátová, Mária Grüllingová


Zdravie a zdravotný stav  obyvateľstva SR
Róbert Ochaba


Včasná pomoc a šanca pre život – právo každého jedinca
Géza Reiter, Marián Hudák


Štandardy kvality v zariadeniach sociálnych služieb v kontexte práv starších osôb
Daniela Palúchová


Vzdelávanie pacientov ako cesta k uvedomelému uplatňovaniu práv pacientov
Dominik Tomek, Kristína Tomeková


Etické a právne aspekty ošetrovateľskej praxe
Anna Mazalánová, Veronika Kitová Mazalánová


Eutanázia verzus vražda
Pavol Kádek


Prílohy
Uznesenie vlády SR č. 326/2001