proglas-1998

33 P R O G L A S 60 60 pretoÏe ãlovek ten, ão nerozumie sám, ão nedoloÏí podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reã nám povedaÈ? PretoÏe ako zhuba visí nad telom v‰ehubiaca a nad hnis väã‰mi hnijúca, 60 Kyi bo ãloviek7 ne razumiejet7, kyi ne proloÏit7 prit7ãeN moNdry, s7kazajoN‰teN besiedy pravy nam7 ? Jako bo t6lja pl7t6ch7 nastoit7 v6se t6leN‰ti, paãe gnoja gnojeN‰ti, For how could a man who himself does not understand, unable to add a wise parable, find the right words? For as decay looms over the body all-destroying and more putrid than pus,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==