proglas-1998

34 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F 65 65 keì telo nemá patriãného pokrmu: práve tak isto kaÏdá du‰a upadá v Ïití, keì Ïije bez BoÏieho Ïivota, keì nepoãuje nikde Slova BoÏieho. Iné v‰ak e‰te podobenstvo premúdre 65 jegda svojego bra‰6na ne imat7, tako du‰a v6sjaka opadajet7 Ïizni, boÏ6ja ne imoN‰te Ïivota, jegda slovese boÏ6ja ne sly‰it7. InoN Ïe paky prit7ãjoN moNdroN dzielo When the body is ill-nourished likewise withers every soul, when it lives not the way of God, when it hears not the Word of God. Let us add another wise parable:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==