Proglas 3

P R O G L A S 35 70 70 Povedzme, ºudia, ºúbiaci sa vospolok, túÏiaci BoÏím rastom rásÈ uÏ odteraz; bo kto by túto prostú pravdu nevedel: tak ako semä, ktoré padlo na nivu, tak isto kaÏdé ºudské srdce na zemi 70 da glagoljem7, ãlovieci, ljubeN‰te seN, choteN‰te rasti boÏ6jem6 rastom6, k7to bo viery sejeN ne viest7 pravy, jako siemeni padajoN‰tju na nivie, tako na sr6d6cich7 ãlovieã6sciech7, We who live in mutual love and concord and now long to grow in God’s way who could ignore this truth so simple: As the seed that fell into the soil so every human heart on earth

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==