Proglas 3

36 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F 75 75 dáÏì BoÏích písmen potrebuje pre seba, aby plod BoÏí vzrástol v Àom ão najväã‰mi. Kto môÏe v‰etky podobenstvá povedaÈ, ão národ bez kníh obÏalujú, usvedãia, Ïe nehovorí hlasom zrozumiteºn˘m? 75 d7Ïd6 boÏii buk7v7 triebujoN‰te, da v7zdrastet7 plod7 boÏii paãe. K7to moÏet7 prit7ãeN v6sjeN re‰ti, obliãajoN‰te bes k7nig7 jeNzyky, v7 glasie s7mysl6nie ne glagoljoN‰te ? Needs the rain of God’s letters so that God’s fruit will grow to its fullest. Who could count all the fables that rebuke a nation without books, that prove that its voice is not to be understood?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==