Proglas 3

42 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F 105 105 po pravici si stanú trónu BoÏiemu, keì príde ohÀom súdiÈ v‰etky národy, s anjelmi budú radovaÈ sa naveky, naveky sláviac Boha milujúceho, piesÀami z t˘ch kníh ospevujúc naveky 105 StojeN‰te o desnoNjoN boÏ6ja priestola, jegda ogn6m6 soNdit7 jeNzykom7, radujoN‰te seN s7 angely v7 vieky, prisno slaveN‰te Bog7 milostivyi k7niÏ6nami v6segda Ïe piesn6mi They will stand on the right hand of God when he comes to judge the nations with fire. Forever they will join the angels in their joy celebrating God all merciful forever with songs from these books.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==