Proglas 3

P R O G L A S 43 110 110 Svojho Boha, ão nad ºuìmi sa zmilúva: tomu i preto v‰etka sláva prislúcha, i ãesÈ i chvála, BoÏí Synu, v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svät˘m v trojici na veky vekov od kaÏdého stvorenia. Amen. 110 Bogu pojoN‰te ãlovieky milujoN‰tju. Tomu podobajet7 v6sjaka slava, ã6st6 i chvala, BoÏii Synu, vynoN s7 Ot6cem6 i SveNtyim6 Duchom6 v7 vieky viek7 ot7 v6sejeN tvari. Amin7. They will celebrate their God who has mercy on the people to whom all glory is given. Honour and praise, Son of God, united with your Father and the Holy Spirit in one Trinity from all beings for ever and ever. Amen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==