Proglas 3

3 P R O G L A S Obsah Ján Chryzostom kardinál Korec : Predslov k Proglasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kon‰tantín Filozof (Sv. Cyril) : Proglas (slovenãina, staroslovienãina, angliãtina) . . . . . . . . . . . . . 21 San Costantino il Filosofo (Cirillo) : Il Prologo(talianãina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Constantino el Filósofo (San Cirilo) : Proanafónesis (‰panielãina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Konstantin Filozofn – Sv. Cyril : Proglas (macedónãina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Viliam Turãány : Ten, ktor˘ stále miloval múdrosÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Viliam Turãány : Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu . . . . . . . . . . . . . . . 67 Viliam Turãány : BáseÀ venovaná Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi . . . . . . . . 74 Viliam Turãány : BáseÀ venovaná Milanovi Rúfusovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Viliam Turãány : BáseÀ venovaná Milanovi Lehkému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Kore‰pondencia a recenzné posudky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Cont ent s Ján Chryzostom Cardinal Korec : Foreword to Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Constantine the Philosopher : Proglas (slovenãina, staroslovienãina, angliãtina) . . . . . . . . . . . . . 21 San Costantino il Filosofo (Cirillo) : Il Prologo(Italian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Constantino el Filósofo (San Cirilo) : Proanafónesis (Spanish) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Konstantin Filozofn – Sv. Cyril : Proglas (Macedonian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Viliam Turãány : The one who always loved wisdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Viliam Turãány : Comments on Glagolica and poetic structure of Proglas . . . . . . . . . . . . 67 iliam Turãány : BáseÀ venovaná Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi . . . . . . . . . 74 Viliam Turãány : BáseÀ venovaná Milanovi Rúfusovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Viliam Turãány : BáseÀ venovaná Milanovi Lehkému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Kore‰pondencia a recenzné posudky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==