Proglas 3

76 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F Viliam Turãány RÚFUS A PROGLAS (na osemdesiatku) Keì sme si v GRANDE dali prvé rande i nad knihami Jana NERUDU, bolo nám dobre ako na verande, kde odpoãuvy nikdy nebudú. No i tam bolo cítiÈ kdesi v kútku, ão znelo neskôr z nároÏí a striech a ão si HERBE vpísal do posudku: NEVYDAË PROGLAS – BOL BY HRIECH. A dnes uÏ s tónmi z Tvojej múdrej l˘ry, ão do celého sveta preniká, po svete na‰om sa i Proglas ‰íri a ‰íri sa i v iné etniká. Cez daÏde písmen, cez evanjeliá opojnej‰ie – i zdrav‰ie v‰ak – neÏ lieh, tieÏ s Tebou te‰í ºud, ão vieru vpíja. NevydaÈ Proglas – bol by hriech.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==