Proglas 3

P R O G L A S 77 Od Grandu je uÏ päÈdesiatri rokov a Tvoj spev zvoní! Zvoní, pravdaÏe, NIE O RUDE – veì vôbec ne‰lo o kov! Tvoj zvon, ão z okov srdcia vyviaÏe a radosÈ ním i sloboda im svitne: Do chrámu vedie, vzìaºujúc ºud z viech, keì burinu hneì od veránd im vytne. NevydaÈ Proglas – bol by hriech. Osemdesiatka Tvoja, teda vitaj! ustal si uÏ tou cestou cez sto miest? No, ão svet stajil, svetu poodvytaj: Nech slávou zvoní blahonosná zvesÈ! BÁSNIK je âASOM viazan˘, no prevÏdy vyviaÏe VERNOSË z jeho bezútech zrak spät˘ s PÍSMOM, s ním sa VEâNOSË brieÏdi. NevydaÈ Proglas – bol by hriech.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==